Alicja Klimaszewska odebrała odznaczenie Sejmu Litwy za wybitne zasługi

"Pragnę wyrazić wdzięczność, że moja ojczyzna, Litwa, tak wysoko oceniła moją pracę społeczną, której poświęciłam 25 lat życia" - powiedziała Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, odbierając odznaczenie państwowe przyznane przez Sejm Litwy.

Małgorzata Kozicz
Alicja Klimaszewska odebrała odznaczenie Sejmu Litwy za wybitne zasługi

Fot. Joanna Bożerodska

Alicja Klimaszewska została nagrodzona na wniosek wiceprzewodniczącego Sejmu Jarosława Narkiewicza za działalność społeczną, rozwój, dbałość i badanie kultury etnicznej, za ochronę dziedzictwa kulturowego i pielęgnowanie oraz promowanie tradycji. Jak podkreślił podczas uroczystości Narkiewicz, odznaczenie Sejmu Litwy przyznawane jest za wybitne zasługi. O jego nadaniu decyduje Zarząd Sejmu.

„Kwestia dbałości o cmentarze jest niezwyke ważna dla więzi pokoleń. Dbając o pamięć, tym samy wzbogacamy kulturę państwa litewskiego, którego jesteśmy częścią” – powiedział wicemarszałek Sejmu.

W swoim przemówieniu Narkiewicz wymienił liczne zasługi Alicji Klimaszewskiej, dzięki której od 26 lat do pracy na rzecz Rossy udaje się zaangażować społeczników, a od niedawna także instytucje państwowe. Przypomniał, że Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą udało się w ciągu lat swojej działalności odrestaurować 60 pomników i postawić 4 nowe. Zaznaczył także, że Alicja Klimaszewska jest inicjatorką wielu akcji społecznych, które przyciągają przede wszystkim młodzież – sprzątania Rossy, Światełka dla Rossy i lekcji historii na Rossie. Jest to tym ważniejsze, że 99 proc. z 19 tysięcy grobów na Rossie nie ma swoich opiekunów.

Odznaczenie Alicji Klimaszewskiej wręczyła starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė.

„Czuję się bardzo dumna, że właśnie w tym gmachu, najważniejszym w naszym państwie, nagrodę otrzymuje człowiek zasłużony na Wileńszczyznie, zasłużony w dziedzinie przekazania historii, ważnej dla obu naszych państw – Polski i Litwy – następnym pokoleniom. Postaci, które spoczywaja na wileńskiej Rossie, dzięki pani zaangażowaniu są uczczone godnie i wileńska Rossa staje się miejscem najbardziej odwiedzanym, gdzie młodzież i turyści z całego świata poznają historię” – mówiła Tamašunienė.

Dziękując za honorowe wyróżnienie, Alicja Klimaszewska podkreślila, że jest ono zasługą wszystkich tych, którzy przed laty zakładali wspólnie z nią Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą: Jerzego Surwiły, Haliny Jotkiałło, Olgierda Korzenieckiego.

„Chociaż tych ludzi nie ma, została ich praca i zostali oni w naszym sercach. To odznaczenie to także zasługa tych, którzy dzisiaj są zaangażowani w pracę komitetu. Są to: Jolanta i Wiktor Nowosielscy, Adam Błaszkiewicz, Dariusz Lewicki, Dariusz Żybort i cała rzesza harcerzy wspierających nas podczas wszystkich akcji” – wymieniała Klimaszewska.

Przypomniała, że inicjatorem powstania Społecznego Komitetu nad Starą Rossą był znany publicysta, dziennikarz, założyciel Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Jerzy Waldorff.

„On pierwszy zorganizował kwestę „Powązki – Rossie” i ta kwesta działa od 26 lat. Duże pieniądze, które do naszej skarbonki wrzucają warszawiacy i nie tylko, zostaja wykorzystane na renowację nagrobków na wileńskiej nekropolii”.

Alicja Klimaszewska opowiedziała o współpracy z wieloma instytucjami w Polsce, między innymi Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, które sfinansowało renowację jednego z najpiękniejszych nagrobków na Rossie, Czarnego Anioła na grobie Izy Salmonowiczówny. Tymczasem spółka Orlen Lietuva przeznaczyła środki na rekonstrukcję ogrodzenia na tym grobie – niegdyś pięknego, a dzisiaj w całkowitej ruinie.

Prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą wspomniała także o zasługach rodziny sygnatariusza Aktu Niepodległości, prezesa Radia Znad Wilii Czesława Okińczyca, która sfinansowała renowację grobu słynnego architekta wileńskiego Tadeusza Rostworowskiego.

Klimaszewska wyraziła satysfakcję, że Cmentarzem na Rossie zainteresowały się także władze miasta Wilna, które wkrótce z funduszy unijnych rozpoczną szeroko zakrojony projekt renowacji cmentarza – zostaną odnowione kaplice i nagrobki, uporządkowane ścieżki, umocnione zbocza, zainstalowany monitoring.

„Marzę o tym, żeby ten społeczny komitet przeszedł w młodsze ręce, mające więcej energii, więcej pomysłów. Dla mnie 26 lat pracy społecznej wystarczy, życzę każdemu z was, by tyle społecznie popracował” – powiedziała Alicja Klimaszewska.

„Każdy obywatel powinien pamiętać słowa wypowiedziane przez marszałka Ferdynanda Focha: „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie”. Każdy stary cmentarz jest otwartą księgą historii, z której można skorzystać bardzo wiele. Tam spoczywają ludzie, o których trzeba pamiętać” – podsumowała Klimaszewska.

Zaszczytnego odznaczenia Alicji Klimaszewskiej gratulowali Kęstutis Kaminskas, dyrektor biura sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku Jarosław Wołkonowski, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza Czesław Dawidowicz, harcerze, przedstawiciele Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej.

PODCASTY I GALERIE