Alicja Klimaszewska obchodzi dziś swoje 85. urodziny

Alicja Maria Klimaszewska urodziła się w Wilnie 23 stycznia 1936 r. Z wykształcenia jest filologiem, ale najbardziej znana jest ze swojej działalności społecznej.

Jacek J. Komar
Alicja Klimaszewska obchodzi dziś swoje 85. urodziny

Ukończyła szkołę średnią nr 5, która była jedyną po II wojnie światowej placówką oświatową z polskim językiem nauczania w Wilnie. W 1956 r. ukończyła Instytut Nauczycielski w Nowej Wilejce, a w 1960 r. zaocznie – Instytut Pedagogiczny w Wilnie. Pracowała jako nauczycielka w szkołach Wileńszczyzny i Wilna, a także w księgarniach polskich.

Z inicjatywy Jerzego Waldorfa, wspólnie z Haliną Jotkiałło, Olgierdem Korzenieckim i Jerzym Surwiłło założyła Społeczny Komitet Opieki na Starą Rossą i kierowała nim przez długie lata.

W 2002 r. odznaczona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2014 roku odznaczona została przez Fundację Kronenberga Nagrodą im. Profesora Aleksandra Gieysztora. W 2016 otrzymała odznaczenie Sejmu litewskiego za działalność społeczną, rozwój, dbałość i badanie kultury narodowej, za ochronę dziedzictwa kulturowego i pielęgnowanie oraz promowanie tradycji. W tym samym roku z rąk mera Wilna, Remigijusa Šimašiusa, odebrała statuetkę św. Krzysztofa – nagrodę miasta Wilna. W 2018 Prezydent Polski Andrzej Duda przyznał jej Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

W ciągu 26 lat staraniem Komitetu odnowiono blisko 100 zabytkowych pomników na Rossie. Z inicjatywy Komitetu dwa razy do roku odbywa się wielkie sprzątanie cmentarza. Są zbierane znicze, które zapala się na grobach na Rossie w Dniu Wszystkich Świętych, od kilku lat są tam też prowadzone lekcji historii.
Swoją pracą Alicja Klimaszewska wzbudziła zainteresowanie tym najstarszym wileńskim cmentarzem – przed ćwierćwieczem zapomnianym i opuszczonym – nie tylko społeczności polskiej na Litwie, ale też litewskich mediów, władz Wilna i państwa.

PODCASTY I GALERIE