Klimaszewska nominowana do tytułu „Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej”

29 września w Senacie RP odbędzie się ceremonia wręczenia nagród w konkursie o nagrodę i tytuł „Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej” Custos Monumentorum Rei Publice. Tym tytułem, z inicjatywy marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, honoruje się osoby i instytucje mające szczególne zasługi dla ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. Wśród nominowanych w tym roku znalazła się Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

zw.lt
Klimaszewska nominowana do tytułu „Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej”

Fot. Małgorzata Kozicz

W tym roku do Kancelarii Senatu wpłynęło 25 zgłoszeń do nagrody. Nagrody i tytuł, podobnie jak w latach ubiegłych, przyznawane są w trzech kategoriach: nagroda krajowa dla osób fizycznych za całokształt działalności na rzecz opieki nad polskim dziedzictwem kulturowym lub jego upowszechnianie, dla instytucji za zrealizowane przedsięwzięcia w zakresie opieki nad polskim dziedzictwem kulturowym, jego rewaloryzacją lub upowszechnianiem i nagroda zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza dla osoby lub instytucji. Właśnie w tej ostatniej kategorii została nominowana Alicja Klimaszewska.

Marszałek Senatu ustanowił konkurs w 2013 r. nawiązując do opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą. Według marszałka to zaszczytne zadanie związane jest w naturalny sposób z troską o wszelkiego rodzaju ślady polskiego dziedzictwa kulturalnego i narodowego, o miejsca związane z życiem i działalnością wybitnych Polaków, a także szczególnej wartości obiektów kultury materialnej. Decyzję o rozpisaniu tego konkursu marszałek podjął mając na uwadze upamiętnianie i kultywowanie polskiej spuścizny narodowej. Jednocześnie senatorowie, którzy angażują się w organizację tego konkursu mają okazję wyróżnić te osoby, instytucje, którym leży na sercu zachowanie narodowej spuścizny.

PODCASTY I GALERIE