Aleksander Radczenko nagrodzony przez Departament Mniejszości Narodowych

Prawnik, publicysta i prowadzący programu "Dzień na dwa głosy" w Radiu Znad Wilii Aleksander Radczenko otrzymał dziś wyróżnienie Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Litwy za aktywną działalność społeczną w dziedzinie ochrony praw człowieka i obywatelskie stanowisko w publicystyce.

zw.lt
Aleksander Radczenko nagrodzony przez Departament Mniejszości Narodowych

Fot. Roman Niedźwiecki

Jak powiedziała dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Litwy Vida Montvydaitė, instytucja ta zaprosiła gości z Litwy i całego świata, by obchodzić Dzień Tolerancji, ale także 30-lecie swego założenia.

„Wszystko współgra w czasie i przestrzeni. Idee, którym sądzone jest przetrwanie – pozostają, mimo zmiennych wiatrów zarządzania publicznego, ideologii politycznych i przemian. Zatwierdzone przed 29 laty zasady przewidują, że Departament powinien: dbać o zaspokajanie narodowościowych, kulturowych, socjalnych i innych potrzeb mniejszości narodowych w Republice Litewskiej, dbać o zachowanie tożsamości narodowej każdego narodu, dążyć, aby mniejszości narodowe Republiki Litewskiej organicznie włączyły się w życie społeczne, polityczne i kulturowe Litwy, aby została zamknięta droga waśniom na tle narodowościowym” – przypomniała dyrektor, podkreślając, że założenia te pozostają aktualne i ważne do dzisiaj i prawdopodobnie będą tak samo ważne za sto lat.

Vida Montvydaitė/Fot. Roman Niedźwiecki

„Polityka narodowościowa to polityka szacunku – wrażliwego spojrzenia na inną mowę, kulturę i tradycje. Chyba nawet nie zastanawiamy się nad tym, jak szczęśliwym jesteśmy społeczeństwem, żyjącym w pokoju, ceniącym państwowość naszego kraju – nie wszystkie kraje mogą się tym poszczycić” – zauważyła Vida Montvydaitė, zwracając uwagę, że do niepodległości odradzającej się Litwy dążyły wszystkie wspólnoty narodowe mieszkające w kraju, i wszystkie one tworzą dzisiaj swoje państwo.

„Polityka mniejszości narodowych zaczyna się w domu, w rodzinie, w sercu każdego z nas” – zakończyła swoje przemówienie Montvydaitė.

Podczas uroczystości Departament Mniejszości Narodowej wręczył medale, nagrody i odznaczenia przedstawicielom mniejszości narodowych zasłużonych dla wielonarodowego społeczeństwa Litwy.

Aleksander Radczenko otrzymał od Departamentu dyplom z podziękowaniami za swoją działalność i imienny zegarek.

Fot. Roman Niedźwiecki

„Nie ukrywam, że mam do wszelkiego rodzaju państwowych odznaczeń, szczególnie dla dziennikarzy czy społeczników, stosunek sceptyczny. Tę jednak nagrodę traktuje przede wszystkim jako wyróżnienie dla Polskiego Klubu Dyskusyjnego, Radia „Znad Wilii”, LRT Klasika i innych mediów czy inicjatyw, w których udzielam się . To wyraz uznania dla ich wysiłków na rzecz ocieplenia relacji polsko-litewskich, starań o szacunek dla praw człowieka, a nie dla mojego nader skromnego w tej działalności udziału” – zaznaczył Radczenko.

Wśród wyróżnionych znalazła się także między innymi Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu Samorządu Rejonu Solecznickiego, która otrzymała medal z okazji 30-lecia Departamentu Mniejszości Narodowych.

Medal otrzymała także Irena Songinienė, prezes kłajpedzkiego oddziału Związku Polaków na Litwie.

PODCASTY I GALERIE