Akredytacja 5 polskich szkół oficjalnie zakończona

Na Litwie zakończył się proces reorganizacji szkół z polskim językiem nauczania. W piątek minister oświaty i nauki Jurgita Petrauskienė podpisała rozporządzenie ws. zatwierdzenia programu kształcenia średniego w pięciu ostatnich szkołach z polskim językiem nauczania.

zw.lt
Akredytacja 5 polskich szkół oficjalnie zakończona

Fot. Joanna Bożerodska

Posiedzenie specjalnej komisji odpowiedzialnej za akredytację szkół W Ministerstwie Oświaty i Nauki odbyło się we czwartek (15 grudnia). Statusu gimnazjum przyznano dziewięciu szkołom, w tym pięciu polskim. Są to dwie szkoły wileńskie: Szkoła Średnia im. W. Syrokomli i Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela, oraz dwie placówki w rejonie wileńskim: Szkoła Średnia w Zujunach oraz Szkoła Średnia w Miednikach, a także Szkoła Średnia w Połukniu w rejonie trockim.

W wyniku trwającej w państwie od kilku lat reorganizacji, mającej na celu optymizację sieci szkół, w kraju pozostało 36 z byłych 40 polskich szkół z programem kształcenia średniego. Dwie szkoły średnie w Wilnie i dwie w rejonie wileńskim zastały obniżone w statusie do szkół podstawowych ze względu na niewystarczającą liczbę uczniów.

„To bardzo dobry wynik” – ocenił w rozmowie z Radiem „Znad Wilii” Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna.

Kwiatkowski przypomina, że „na początku procesu reorganizacji groziło nam, iż status szkoły średniej uda się zachować tylko w około 13 szkołach polskich”. „Zawdzięczając m.in. staraniom społeczności polskiej złagodzono kryteria zatwierdzania programu kształcenia średniego, co pozwoliło praktycznie utrzymać dotychczasową siatkę szkół polskich”.

Reorganizacji polskich szkół na Litwie przez ostatnie lata towarzyszyły protesty, wiece, petycje. Największa batalia została stoczona bodajże w obronie Szkoły Średniej im. Lelewela, która ostatecznie zachowała status szkoły średniej, ale musiała zmienić budynek szkolny, przenieść się do innego budynku szkolnego, nieopodal, w odległości dwóch przystanków.

W rozmowie z Radiem „Znad Wilii” mer Wilna Remigijus Šimašius wskazał, że przeniesienie szkoły Lelewela do innego gmachu było konieczne. „W tym roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, w mieście mamy o 600 pierwszaków więcej. Musimy pomieścić wszystkie dzieci niezależnie, czy są to Polacy, Rosjanie, czy Litwini” – mówi mer, wyrażając zadowolenie, że ostatecznie społeczność szkolna Lelewela zgodziła się na zamianę budynku.

Tego lata władze Wilna rozpoczęły gruntowny remont przyszłej szkoły Lelewela, który ostatecznie zostanie zakończony wiosną przyszłego roku, ale zajęcia tu odbywają się od kilku miesięcy. Już dzisiaj jest to jedna z najładniejszych szkół miasta. Wartość inwestycji – 2,3 mln euro.

„Warunki do nauki są stworzone dobre” – powiedziała dla dziennikarzy dyrektor szkoły Lelewela Edyta Zubel.

W ocenie prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, „po zakończeniu obecnego etapu reorganizacji, zadaniem polskiej szkoły na Litwie jest zachowanie wysokiego poziomy nauczania i zadbanie o dobrą kadrę pedagogiczną”.

Na Litwie działa około 80 szkół z polskim językiem nauczania, do których uczęszcza ponad 11 tys. uczniów.

PODCASTY I GALERIE