Akcja „Światełko dla Rossy 2016”

1 listopada w Wilnie już po raz szósty odbyła się akcja „Światełko dla Rossy”, zainicjonowana przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą oraz Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. W tym roku roku udało się zebrać 8913 zniczy, które zapłonęły nie tylko na grobach najstarszej nekropolii wileńskiej, lecz również na grobach polskich żołnierzy na Cmentarzu Antokolskim. We wczorajszej akcji najaktywniejszy udział wzięli harcerze i młodzież szkolna. Do akcji również dołączyli się nauczyciele, studenci, przedstawiciele polskich organizacji, a także wilnianie, którzy przyszli całymi rodzinami.

Joanna Bożerodska
Akcja „Światełko dla Rossy 2016”

Fot. Roman Niedźwiecki

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współpfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE