Akcja „Rodacy Bohaterom” – 350 paczek dla Wileńszczyzny

Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia Stowarzyszenie Traugutt.org spotkało się z Polakami na Wileńszczyźnie, aby przekazać słowa pamięci oraz paczki z darami zbieranymi w wielu miejscowościach na Pomorzu oraz pośród Polonii w Wielkiej Brytanii w ramach akcji "Rodacy Bohaterom". 350 bożonarodzeniowych paczek wypełnionych słodyczami oraz innymi produktami spożywczymi trafiło do podwileńskich domów wraz z życzeniami oraz opłatkami, który dołączone były do każdego z pakunków.

zw.lt
Akcja „Rodacy Bohaterom” – 350 paczek dla Wileńszczyzny

Dary zbierane były w Wejherowie, Sztumie, Brusach, Gdańsku, Gdyni, Kwidzynie, Kartuzach, Pruszczu Gdańskim, Pszczółkach, Suchym Dębie, Trąbkach Wielkich oraz Starogardzie Gdańskim, Elblągu, Toruniu, Działdowie i Brodnicy oraz w hrabstwie Lancashire. Sprawiły one miłą niespodziankę kilkuset polskim rodzinom.

Już po raz szósty Stowarzyszeniu Traugutt.org udało się spełnić patriotyczny obowiązek – przekazania wsparcia oraz pokrzepienia polskich serc na Wschodzie. Niezwykłym zaszczytem było spotkanie z członkami miejscowego koła Kombatantów Armii Krajowej w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Mieszkańcy Połuknia, Glinciszek, Wesołówki, Suderwi, Jęczmieniszek, Niemenczyna, Wielkiej Rzeszy, Bujwidz, Mickun, Solecznik, Podbrodzia, Nowej Wilejki oraz Wilna zostali zapewnieni, że pamięć o ich losie jest Rodakom w Polsce bardzo bliska.

Stowarzyszenie Traugutt.org jest organizacją z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Od 2013 roku prowadzi działalność edukacyjną, charytatywną i kulturalną, krzewi wartości patriotyczne oraz upowszechnia wiedzę historyczną. Pomaga Polakom mieszkającym za wschodnią granicą. Stowarzyszenie zajmuje się też koordynacją i wspieraniem przedsięwzięć kresowych skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do osób starszych.

PODCASTY I GALERIE