Akcja „Nie jest kolorowo”. Edycja 2017

Stowarzyszenie Traugutt.org w dniach 5-9 lipca 2017 roku odwiedziło kilkanaście placówek przedszkolnych na Wileńszczyźnie w ramach trzeciej edycji zbiórki „Nie jest kolorowo”.

zw.lt
Akcja „Nie jest kolorowo”. Edycja 2017

Blisko tona przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych trafiła do podopiecznych: Szkoły-Przedszkola w Glinciszkach, Przedszkola w Anowilu, Żłobka-Przedszkola w Mejszagole. Przedszkola w Awiżeniach, Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Sołecznikach, Szkoły-Przedszkola w Dużych Kabiszkach, Przedszkola w Niemenczynie, Żłobka-Przedszkola w Niemenczynie, Przedszkola w Bezdanach, Żłobka-Przedszkola w Mickunach, Szkoły-Wielofunkcyjnego Centrum w Wesołówce, Świetlicy „Dom, który Czeka” w Nowej Wilejce, Świetlicy „Kropla nieba” w Rudominie oraz Świetlicy „Muszelka” w Rukojniach.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Traugutt.org odbyli spotkanie ze starostą Gminy Niemenczyn – panem Edwardem Puncewiczem, a także spotkali się z dziećmi wypoczywającymi na koloniach w Narwiliszkach w Rejonie Solecznickim. Wszystkie wizyty były przepełnione rozmowami o kolejnych pomysłach do realizacji na Litwie. Przed 1 września, czyli rozpoczęciem nowego roku szkolnego, wolontariusze stowarzyszenia ponownie przyjadą do polskich szkół na Wileńszczyźnie z kolejnymi przyborami szkolnymi.

Projekt „Nie jest kolorowo” to akcja charytatywna organizowana od 2015 roku na terenie województwa pomorskiego. Przedmiotem zbiórki są przybory szkolne – artykuły piśmiennicze, zeszyty, farby, kredki itp., które są przekazywane uczniom polskich placówek edukacyjnych za wschodnią granicą. W 2017 roku zbiórki w szkołach województwa pomorskiego odbyły się w dniach 8-21 maja. Równie ważnym celem projektu jest ułatwienie nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy placówkami z Pomorza i za wschodnią granicą. Długofalowym rezultatem akcji jest wzrost świadomości zarówno wśród uczniów mieszkających w Polsce jak i za granicą oraz intensyfikacja kontaktów międzyszkolnych. Więcej informacji: www.niejestkolorowo.pl, fanpage: www.facebook.com/akcja.njk

Organizatorem akcji „Nie jest kolorowo” jest Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego. które od 2013 roku prowadzi działalność edukacyjną, charytatywną i kulturalną, krzewi wartości patriotyczne oraz upowszechnia wiedzę historyczną. Pomaga Polakom mieszkającym za wschodnią granicą. Stowarzyszenie zajmuje się też koordynacją i wspieraniem przedsięwzięć kresowych skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do osób starszych. Więcej informacji: www.traugutt.org, fanpage: facebook.com/traugutt.org.

PODCASTY I GALERIE