Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Akcja Darom: Nadal problemem są stare opony

Spółka wywożąca śmieci podczas akcji "Darom" 22 kwietnia oceniła, jak przebiegła tegoroczna akcja sprzątania.

Tradycyjnie, większość uczestników pracowała do godz. 15, śmieci zaś wywożono do 19. Najwięcej zebrano nierozkładających się odpadów użytku codziennego: szkła, plastiku, tekstylia. Wywieziono sporo odpadów o wielkiej objętości.

Jednym z największych problemów nadal pozostaje duża ilość opon, wyrzucanych najczęciej do krzaków czy pod lasem. „Zaledwie na terytorium stolicy zebraliśmy około 300 opon. Mamy nadzieję, że jednak większość mieszkańców pozbywających się opon w sposób „niecywilizowany” już wymieniło opony na letnie, i takich znalezisk latem nie będzie dużo”- mówi przedstawicielka spółki „Mano aplinka“ Diana Lubė.

Po wprowadzeniu systemu recyklingu butelek i puszek, sprzątający zebrali ich znacznie mniej, niż poprzednio. Nieturzy kontynuowali akcję w niedzielę, dlatego też dokładna ilość zebranych śmieci jeszcze nie jest znana. Spółka „Mano aplinka“ prosi też mieszkańców o poinformowanie, jeżeli zauważą gdzieś zebrane w weekend oraz zapakowane do worków śmieci, pod nr .tel 8 700 55966 albo info@manoaplinka.eu.

.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!