Wilno i Wileńszczyzna
Aleksandra Akińczo

Akcja Banku Żywności w Ejszyszkach

W ubiegły weekend w kraju odbywała się akcja zbierania żywności dla potrzebujących - Bank Żywności. Akcja odbyła się również w Ejszyszkach.

Jak mówi prezes oddziału Caritas w Ejszyszkach Leon Wysocki, w tym roku ofiarowano więcej żywności niż w roku ubiegłym.

Leon Wysocki

Ogółem w kraju podczas akcji Banku Żywności darczyńcy przekazali artykuły spożywcze za ponad 1 mln litów. Według organizatorów to rekordowa zbiórka – wiosną tego roku dla potrzebujących przekazano artykułów za 900 tys. litów

Co roku do banku żywności o pomoc zwraca się około 440 tys. mieszkańców kraju.
Departament statystyki podaje, że ryzykiem ubóstwa jest zagrożony co piąty mieszkaniec Litwy.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!