„Akademia polskości” dla nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy z Macierzą Szkolną i Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną Rejonu Wileńskiego 27-31 października, 19-21 listopada i 10-12 grudnia bieżącego roku organizuje drugą edycje szkoleń „Akademia polskości” dla nauczycieli polskich szkół na Litwie. Szkolenia będą prowadzone w Domu Kultury Polskiej.

zw.lt
„Akademia polskości” dla nauczycieli

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Celem szkoleń jest rozwój nauczycielskich umiejętności wspierania efektywnej nauki, skutecznego działania i angażowania innych do aktywności. Pedagodzy podczas proponowanych szkoleń będą rozwijać kompetencje zawodowe. Wszystkie zajęcia i warsztaty przewidują pracę z konkretnymi sytuacjami, z którymi uczestnicy stykają się w środowisku szkolnym.

Organizatorzy zapraszają na trzy cykle szkoleń: „Aktywizacja procesu uczenia – stosowanie ciekawych i atrakcyjnych metod pracy z grupą dzieci i młodzieży”, „Szkoła przyszłości – jak zarządzać zmianami w grupach” (40 godzin dydaktycznych); „Metodyka pracy z uczniem zdolnym” (20 godzin dydaktycznych); „Cykl szkoleń rozwijających kompetencje interpersonalne” (20 godzin dydaktycznych).

Pierwszą część szkoleń będzie prowadził Zdzisław Hofman – trener kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, trener i superwizor Stowarzyszenia KLANZA z Lublina. W programie: grupowe uczenie się, twórczość w pracy nauczyciela; procesy grupowe a rozwój i edukacja; jak uczy się nasz mózg?; czym jest innowacyjność w edukacji; praca w „kulturze audytu”; jak przechodzić bezpiecznie przez zmiany?; nauczyciel przyszłości – najcenniejsze kompetencje.

Następną część poprowadzi Agnieszka Jankowska – trener biznesu, autorka i realizatorka programu rozwijającego twórczy potencjał uczniów „Akademia Twórczości“, członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. W programie: przygotowanie nauczycieli do skutecznego wspierania ucznia zdolnego poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej współczesnego rozumienia zdolności, rozpoznawania uzdolnień u uczniów i projektowania indywidualnej ścieżki rozwoju w warunkach szkoły masowej; poznanie metod i technik pracy oraz skutecznych sposobów motywowania w edukacji ucznia zdolnego, by możliwie najpełniej rozwijać jego potencjał.

Trzecią część szkoleń będzie prowadził Roman Juchniewicz – absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rejonu Wileńskiego. W programie: „Komunikacja interpersonalna w nauczaniu i wychowaniu” – uczestnicy poznają sposoby efektywnej komunikacji werbalnej oraz dowiedzą się o ogromnym znaczeniu komunikacji niewerbalnej w skutecznym przekazywaniu wiedzy uczniom. „Zarządzanie konfliktami w szkole” – uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę pozwalającą na zdiagnozowanie przyczyn konfliktów oraz ich zrozumienie, nauczą się skutecznych technik rozwiązywania konfliktów. „Efektywne radzenie ze stresem w zawodzie nauczyciela” – szkolenie pozwala na przyjrzenie się własnym predyspozycjom, osobowości, mocnym i słabym stronom. Uczestnicy poznają różnego rodzaju techniki relaksacyjne pozwalające na szybkie zregenerowanie się po  stresujących sytuacjach i spotkaniach.

Szkolenia odbędą się w formie warsztatów, podczas których będzie przekazywana informacja teoretyczna, odbędą się zajęcia praktyczne, analiza materiału, praca indywidualna, w grupach, testy oraz dyskusje.

Głównym zadaniem organizowanego cyklu szkoleń będzie realizacja potrzeb rozwojowych pedagogów, wzbogacenie warsztatu pracy pedagogicznej, w rezultacie zwiększenie prestiżu polskiego szkolnictwa na Litwie.

Nabór prowadzony jest do 15 października 2014 r. (liczba miejsc ograniczona).

Program oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronach internetowych www.odnswp.pl, http://www.ppt.vrsa.lt/pl, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected] wszelkie pytania kierować pod telefonem (8 5) 2439429.

PODCASTY I GALERIE