Akademia Polsko-Litewska: Studenci o stosunkach między narodami

Około 20 studentów z Litwy i Polski weźmie udział w konferencji „Akademia Polsko-Litewska”, która w dniach 3-6 kwietnia odbędzie się w Wilnie. W tym roku uczestnicy nie zamierzają ograniczyć się do wykładów i dyskusji w audytoriach uniwersyteckich – przewidziane są także wyjazdy „w teren”.

Małgorzata Kozicz
Akademia Polsko-Litewska: Studenci o stosunkach między narodami

Fot. Organizatorzy

Jak informują organizatorzy, akademia stawia za cel poszerzenie wiedzy uczestników na temat stosunków polsko-litewskich i historii obu narodów, a także inspirowanie do działań i pracy w zakresie konstruktywnego dialogu obu państw.

Mimo że w programie zaplanowano cykle wykładów i dyskusji na tematy związane ze stosunkami polsko-litewskimi, tożsamością narodową, historią najnowszą Europy Środkowo-Wschodniej, kwestie te uczestnicy konferencji będą zgłębiać przede wszystkim empirycznie.

„Studenci są nastawieni na badanie – jak oni to określają – pogranicza litewskiego. Odwiedzą więc Soleczniki, gdzie spotkają się z przedstawicielami samorządu oraz społecznościami obu szkół – polskiej i litewskiej. Pojadą do Dziewieniszek, Turgiel, zobaczą Republikę Pawłowską. Wszędzie zamierzają się spotykać z ludźmi różnych narodowości – Polakami, Litwinami, Białorusinami” – wymienia koordynator projektu, Anna Pilarczyk-Palaitis z Instytutu Polskiego w Wilnie.

W projekcie wezmą udział studenci Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Będzie też przedstawiciel uniwersytetu w Acton (USA).

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Studentów „RePublica” Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW, partnerem projektu – Instytut Polski w Wilnie.

Po raz pierwszy podobna konferencja studencka została zorganizowana w roku 2009.

PODCASTY I GALERIE