Akademia Liderów Rzeczypospolitej: Widzimy potencjał w młodych ludziach na Wileńszczyźnie

"Chcemy dać młodym ludziom narzędzia, które przydadzą im się później w pracy z zespołem, koordynowaniu projektów, zdobywaniu funduszy zewnętrznych na działania lokalne. Jest to też przygotowanie do wejścia na rynek pracy" - mówi Konrad Pytlakowski, kierownik projektu Akademia Liderów Rzeczypospolitej z Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Bezpłatne szkolenie dla studentów i absolwentów uczelni wyższych do 30 roku życia odbędzie się 13 października w Wilnie. Zapisy trwają do 7 października.

zw.lt
Akademia Liderów Rzeczypospolitej: Widzimy potencjał w młodych ludziach na Wileńszczyźnie

„Akademia organizuje szkolenia w całej Polsce, mieliśmy też jedno szkolenie na Wileńszczyźnie, z którego byliśmy bardzo zadowoleni. Ta współpraca, która zaczęła się rozwijać po wcześniejszym szkoleniu, natchnęła nas do tego, żeby wrócić, ponieważ widzimy bardzo duży potencjał w młodych ludziach, którzy mieszkają w Wilnie, na Wileńszczyźnie” – podkreśla Konrad Pytlakowski.

Uczestnicy szkoleń zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu przywództwa, komunikacji medialnej, zarządzania projektami, ekonomicznych aspektów zarządzania organizacją.
Zgłoszenia można składać do 7 października do godz. 23:59 (liczba miejsc ograniczona). Rejestracja: https://tiny.pl/gbsvh

„Akademia Liderów Rzeczypospolitej jest projektem składającym się z trzech stopni. W Wilnie odbędzie się szkolenie pierwszego stopnia: jednodniowe szkolenie, które składa się z takich elementów jak komunikacja, odróżnienie lidera od menedżera, pokazywanie swoich zalet. Drugą częścią szkolenia jest zarządzanie projektami – w jaki sposób rozdzielać zadania w zespole, komunikować się i dążyć do osiągnięcia postawionego celu, a następnie podsumować zdobyte doświadczenia, zamienić w raport i prawidłowo rozliczyć” – opowiada Konrad Pytlakowski.

W szkoleniu bierze udział średnio 25 osób. „Chcemy, by szkolenia były indywidualne – w takiej grupie każdy może zadać pytanie, wyjść z jakąś inicjatywą, a jednocześnie wynieść coś z tego szkolenia” – tłumaczy Pytlakowski. Jak mówi, największą wartością dodaną szkolenia jest nawiązywanie kontaktów międzyludzkich. „Uczestnicy się poznają, wymieniają się doświadczeniami, rodzą się pomysły. Młodzi ludzie pochodzą z różnych rodzin, różnych okolic, regionów. To. że się spotykają, budzi w nich poczucie, że mogą nawiązać współpracę, zapytać, zasięgnąć rady”.

Na podstawie szkoleń pierwszego stopnia najbardziej aktywne osoby są zapraszane do współpracy przy kolejnych szkoleniach – weekendowych i pięciodniowych.

„Staramy się zapraszać ekspertów z różnych dziedzin, by podzielili się tym, jak wyglądała ich ścieżka kariery, ale też podpowiedzieć młodym ludziom, jakie działania powinni podejmować, by nie zamykać się na tak zwany wyścig szczurów. Troszkę się poświęcać na rzecz społeczeństwa, ale poprzez to także budować samego siebie. Uczestnicy zdobywają nową wiedzę, a jednocześnie mają poczucie sprawstwa – to, co dobrego zrobiłem wczoraj, zaprocentuje w przyszłości” – zaznacza Konrad Pytlakowski.

Rekrutacja odbywa się na podstawie formularza internetowego. Nie obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. „Wybieramy osoby, które są w stanie udokumentować to, czym się zajmują, jakie są ich pasje, co zdziałali na rzecz swoich społeczności” – mówi kierownik projektu.

Więcej informacji: https://akademialiderowrp.pl/
https://www.facebook.com/AkademiaLiderowRP/

PODCASTY I GALERIE