Ministrowie obrony państw bałtyckich i Polski: Nasze kraje są kluczowe dla całego Sojuszu

Państwa bałtyckie i Polska podzielają poglądy na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów zapobiegania im, są także zgodne w ocenie roli więzów transatlantyckich dla regionu – mówili szefowie resortów obronny, którzy spotkali się w poniedziałek w Tallinnie.

PAP
Ministrowie obrony państw bałtyckich i Polski: Nasze kraje są kluczowe dla całego Sojuszu

Fot. MON

W poniedziałek, podczas wspólnej konferencji prasowej minister obrony RP Mariusz Błaszczak podkreślił, że „nasze cztery kraje są kluczowe nie tylko dla regionu Morza Bałtyckiego, ale dla całego Sojuszu. Wszyscy znajdujemy się na wschodniej flance, która ma strategiczne znaczenie dla NATO. Potwierdziły to postanowienia szczytu w Warszawie w sprawie wydzielenia sił wzmocnionej wysuniętej obecności na naszym terytorium” – powiedział.

Szef MON podkreślił, że współpraca Państw Bałtyckich i Polski ma zapewnić efektywność odstraszania i obrony na wschodniej flance, chodzi także o przywrócenie zdolności do wspólnych operacji obronnych. „Wiele osiągnęliśmy razem w tych sprawach. Uczestniczymy we wzmacnianiu łańcucha dowodzenia w naszym regionie” – powiedział szef MON, wskazując na Wielonarodową Dywizję Północ-Wschód z dowództwem w Elblągu. Dodał, że w przyszłym miesiącu Polska i Litwa afiliują do tego dowództwa swoje brygady.

„Udało nam się przekonać sojuszników do konieczności odpowiedzi na rozmieszczenie przez Rosję pocisków SSC-8 blisko naszych granic. Zgadzamy się, że tylko więzi transatlantyckie, oparte na uczciwym podziale kosztów, zapewniają wartość dodaną do sojuszniczego odstraszania i obrony” – zaznaczył Mariusz Błaszczak.

Według szefa MON: „amerykańska obecność w Polsce będzie służyć nie tylko bezpieczeństwu Polski, ale i innych sojuszników, zwłaszcza Litwy, Łotwy i Estonii”.

„Podjęliśmy decyzje o naszej przyszłej współpracy w implementacji inicjatywy gotowości NATO, wydzielając siły do brygady wojsk lądowych z Polską jako państwem ramowym” – przypomniał.

Poinformował, że ministrowie omówili także inicjatywy obronne UE i zagadnienia europejskiej obrony. „Dyskusja potwierdziła, że nasze kraje opowiadają się za utrzymaniem silnych więzi transatlantyckich i znalezieniem właściwej równowagi między NATO i UE w dziedzinach bezpieczeństwa oraz obrony. Mam nadzieję, że będziemy zgodni w naszych poglądach w nadchodzących debatach strategicznych na temat europejskich inicjatyw obronnych” – powiedział Błaszczak.

Minister obrony Estonii Jüri Luik nawiązał do polskiego udziału w natowskiej misji nadzoru nad przestrzenią powietrzną krajów bałtyckich, w ramach której w styczniu dyżur rozpocznie kolejny Polski Kontyngent Wojskowy Orlik. Polacy po raz pierwszy będą stacjonować nie w Szawlach na Litwie, lecz w estońskim Ämari.

„Doceniamy znaczącą polską rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa naszego regionu, zwłaszcza wkład w misję Baltic Air Policing i prowadzone na dużą skalę ćwiczenia z udziałem wojsk” – zapewnił Luik. Jak dodał, ministrowie zgodnie uznali, że istotne znaczenie dla Państw Bałtyckich, Polski i całej wschodniej flanki ma kontynuacja ścisłej kooperacji w sprawach NATO.

„Omawialiśmy amerykańską obecność na wschodniej flance i zgodziliśmy się, że to najlepszy sposób odstraszania wobec agresywnych działań Rosji” – dodał. Zwrócił uwagę na znaczenie rozbudowy regionalnego systemu kierowania i dowodzenia oraz rolę, jaką odgrywa Wielonarodowa Dywizja Północ-Wschód. Podkreślił, że także dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północ Wschód w Szczecinie „pozostaje istotną częścią natowskiego systemu dowodzenia odpowiedzialną za obronę naszego regionu”.

O wspólnym spojrzeniu na wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności mówił także szef litewskiego resortu obrony Raimundas Karoblis. „Nasz region jest najbardziej narażony na zagrożenia dla bezpieczeństwa ze wschodu, rozumiemy te zagrożenia i mamy wspólne stanowisko, jak im przeciwdziałać poprzez rozwiązania obronne. Na gruncie naszego partnerstwa dwustronnego mamy praktycznie takie samo stanowisko jak na forum NATO” – podkreślił.

Na pierwszym spotkaniu w tym formacie po szczycie NATO w Londynie ministrowie omówili kwestie wdrażania sojuszniczej polityki bezpieczeństwa i obrony, w tym roli państw regionu, rozwoju sojuszniczej struktury dowodzenia i obecności sił sojuszniczych. Omówili także zagadnienie cyberbezpieczeństwa, w tym wynikające z rozwoju sieci 5G, o których wspomniała także deklaracja końcowa spotkania szefów państw i rządów krajów NATO w Londynie.

PODCASTY I GALERIE