90. rocznica powodzi w Wilnie i bohaterskiego czynu Mieczysława Dordzika

Wiosną 1931 roku woda w Wilii i Wilence podniosła się o ponad 8 metrów i na kilka dni zmieniła Wilno w Wenecję. Całe ulice zostały zalane, w tym Plac Katedralny i okolice.

zw.lt
90. rocznica powodzi w Wilnie i bohaterskiego czynu Mieczysława Dordzika

Fot. Instytut Polski w Wilnie

Powódź tę upamiętnia skromny pomnik na Zarzeczu oraz przypomina nam o odwadze i bohaterskim czynie ucznia Szkoły Rzemieślniczej Mieczysława Dordzika, który 23 kwietnia 1931 r. utonął ratując żydowskiego chłopca Chackela Charmaca.

Wilnianie do dziś wspominają bohaterski czyn Dordzika. W 90. rocznicę powodzi przy pomniku (23 kwietnia 2021 roku o godz. 17.00), zostanie odczytana inskrypcja w języku polskim oraz w tłumaczeniach na języki angielski i litewski, a także zostaną odczytane fragmenty tekstu Moysze Lewina “Pomnik obok rzeczki” (jid. A denkmol baym teychl) w językach jidysz i litewskim.

Link do wydarzenia.

Fot. Instytut Polski w Wilnie
PODCASTY I GALERIE