9-11 grudnia weź udział w egzaminie z wiedzy o społeczeństwie!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) począwszy od 2011 roku realizuje skierowany do polskiej młodzieży uczęszczającej do klas 9 - 12 na Litwie projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele”. Inicjatywa skierowana jest również do nauczycieli pracujących w polskich szkołach.

9-11 grudnia weź udział w egzaminie z wiedzy o społeczeństwie!

Fot. Małgorzata Kozicz

W dniach 9-11 grudnia, uczniowie biorący udział w projekcie przystąpią do egzaminu online. O społeczeństwie obywatelskim, celach projektu i współczesnej młodzieży rozmawiamy z Justyną Dedulewicz, koordynatorką projektów w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR).

Projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele” bardzo mocno powiązany jest z prowadzonym w szkołach na Litwie przedmiotem „podstawy społeczeństwa” lub inaczej „wiedza o społeczeństwie”. Czy istnieje zatem sens organizacji takiej inicjatywy przez organizację pozarządową?

Pragnę podkreślić, że projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele” w żadnym wypadku nie stanowi konkurencji dla treści przewidzianych w programie nauczania w szkołach. Jest to raczej dodatkowy bodziec i zachęta do pogłębiania wiedzy w języku ojczystym. Naszym głównym celem jest zwiększenie świadomości i aktywności uczniów klas 9 – 12 należących do mniejszości polskiej na Litwie. Cała inicjatywa opiera się na założeniu, że po pierwsze – poczucia odpowiedzialności i umiejętności analizy zachodzących dookoła nas procesów należy uczyć od najmłodszych lat i przede wszystkim w języku ojczystym i w sposób interaktywny, a wiedza podręcznikowa stanowi jedynie podstawę informacji o otaczającym świecie. Jednocześnie, nie dajemy gotowych odpowiedzi, a jedynie narzędzia, dzięki którym każdy w bardzo prosty sposób może pogłębić swoją wiedzę.

Jakie to narzędzia i dlaczego podręcznik to za mało?

Wiedza o społeczeństwie to jedna z najszybciej aktualizujących się dziedzin, ponieważ oparta jest na rzeczywistych procesach i zdarzeniach. Zakładając nawet, że podręczniki szkolne aktualizowane byłyby co rok, to nie jest to wystarczające. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, a najmłodsze pokolenie z nośnikami informacji, takimi jak: Internet, telewizja, czy radio styka się nieustannie.

„Europejczycy, Polacy, Obywatele” to projekt, który z jednej strony uczy młodzież korzystać z mediów pod kątem zdobywania wiedzy o świecie i pogłębiania swojej świadomości – my zachęcamy do tego przede wszystkim poprzez czytanie gazet i słuchanie radia. Stworzyliśmy również specjalną platformę projektu wos.efhr.eu, na której oprócz cotygodniowych artykułów i audycji są też publikowane pytania konkursowe.

No właśnie, proszę powiedzieć, jaki jest przebieg projektu i w jaki sposób chcecie przekonać młodych ludzi, którzy w coraz mniejszym stopniu interesują się tym, co ma miejsce obok nich do większej aktywności?

Projekt prowadzony jest wielopłaszczyznowo: bezpośrednio, poprzez szkolenia dla młodzieży prowadzone w polskich szkołach, gdzie staraliśmy się przekazać informacje i zbudować interakcję z młodymi ludźmi tak, aby uniknąć nudnej, wykładowej formy. Do promocji korzystamy przede wszystkim z mass mediów: przez osiem tygodni w radiu „Znad Wilii” emitowane były audycje ściśle powiązane z przygotowanymi przez nas blokami tematycznymi. Poza tym, w każdy piątek na łamach gazety „Kurier Wileński” ukazywały się artykuły. Co ważne, bardzo istotny element naszego projektu stanowi Internet. Za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.efhr.eu oraz specjalnie przygotowanej platformy wos.efhr.eu każdy uczeń klas 9-12 zainteresowany udziałem w projekcie może dołączyć w dowolnym momencie i znaleźć tam publikowane przez nas wcześniej informacje oraz przygotowany przez naszą fundację podręcznik ”Polacy, Europejczycy, Obywatele”, który można ściągnąć w wersji online na stronie internetowej Fundacji lub otrzymać u nas w siedzibie. Przed dwoma laty podręcznik ten został rozesłany również do polskich szkół na Litwie.

Jak wygląda egzamin online, o którym Pani wspomniała?

Wzorem poprzednich edycji zwieńczeniem projektu jest egzamin online przeprowadzany w tym roku w dniach 9 -11 grudnia, dzięki któremu młodzież ma szansę sprawdzić stan swojej wiedzy. Pragniemy docenić osoby, które poświęcą swój wolny czas na przygotowanie do egzaminu, dlatego też w czasie uroczystej gali, która odbędzie się 19 grudnia wszystkim osobom, które uzyskają powyżej połowy przewidzianych za egzamin punktów wręczymy pamiątkowe dyplomy. Dla laureatów przewidzieliśmy nagrody rzeczowe w postaci: laptopa, tabletu i aparatu cyfrowego, a także innych upominków.

Jakie kroki powinien podjąć uczeń, który chce przystąpić do egzaminu?

Każda osoba, która chce wziąć udział w egzaminie, powinna założyć konto na platformie wos.efhr.eu, uzupełnić swój profil wskazując nauczyciela, który zaangażował do projektu, a następnie wybrać „kurs WOS 2015”. Do egzaminu można przystąpić tylko raz, dowolnego dnia, czyli 9, 10 lub 11 grudnia.

Ile osób w poprzednich edycjach przystępowało do egzaminu?

Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Przykładowo, w zeszłym roku z prawie 350 zarejestrowanych na platformie wos.efhr.eu uczniów aż 174 wzięły udział w egzaminie. W roku 2013 r. zarejestrowało się 350 uczniów, a do egzaminu przystąpiło 123 z nich. Mamy nadzieję, że liczba osób przystępująca w bieżącym roku będzie bardzo podobna.

Jaka jest rola nauczycieli w tym projekcie?

Przede wszystkim stawiamy na obustronną współpracę. Z naszej strony oferujemy system szkoleń organizowanych z myślą o pedagogach, które cieszą się niezmiennie sporym zainteresowaniem. W tym roku w naszym szkoleniu udział brało 15 nauczycieli z 12 szkół z Wilna i rejonu wileńskiego. Podobne szkolenia były przeprowadzone również w roku 2013.

Co roku nauczyciele odpowiedzialni są przede wszystkim za promowanie naszego projektu wśród swoich uczniów, ale także za zachęcanie młodzieży do nauki wiedzy o społeczeństwie. Pomagają również w układaniu pytań egzaminacyjnych. Za okazaną pomoc przewidzieliśmy gratyfikację finansową.

Dziękuję za rozmowę życząc udanego egzaminu!

Dziękuję i jeszcze raz serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszym projekcie. Zachęcamy także nauczycieli i rodziców, aby zmotywowali swoje pociechy do sprawdzenia swojej wiedzy. Aby wziąć udział w egzaminie nie trzeba nawet wychodzić z domu, a zyskać można bardzo wiele!

PODCASTY I GALERIE