79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej zostanie upamiętniona w Ponarach

"W dniu 79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Urszula Doroszewska zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego złożenia wieńców i zadumy przy polskim i żydowskim pomniku w Ponarach. Hołd ofiarom masowych mordów w Ponarach oddadzą Pani Minister Edukacji Narodowej RP Anna Zalewska i Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Andrzej Papierz" - poinformowała Ambasada RP w Wilnie.

zw.lt
79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej zostanie upamiętniona w Ponarach

Fot. Joanna Bożerodska

Szacuje się, że w latach 1941-1944 w lesie ponarskim zamordowano ok. 100 000 osób, w tym ok. 70 tys. Żydów i ok. 20 tys. Polaków. Ponary są największym miejscem masowej zagłady na Litwie w okresie II wojny światowej.

Uroczyste złożenie wieńców odbędzie się 1 września br. (sobota) o godz. 9.00.

PODCASTY I GALERIE