70 tys. euro na projekty mniejszości narodowych

Rozwój dialogu międzykulturowego w szkołach Wileńszczyzny i całej Litwy, organizacja festiwali muzycznych i teatralnych, obchody jubileuszy - Departament Mniejszości Narodowych przyznał 70 tys. euro wsparcia organizacjom pozarządowym polskim, rosyjskim, białoruskim, tatarskim i innym organizacjom.

zw.lt
70 tys. euro na projekty mniejszości narodowych

Fot. Joanna Bożerodska

Departament Mniejszości Narodowych w ramach realizacji środków rządowych skierowanych na zmniejszenie różnic socjalnych i ekonomicznych w regionach licznie zamieszkanych przez mniejszości narodowe, w listopadzie 2016 roku ogłosił konkurs na finansowanie projektów upowszechniania kultury i współpracy kulturowej w regionie Litwy Południowo-Wschodniej na rok 2017.

Swoje wnioski mogły zgłaszać zarejestrowane zgodnie z ustawodawstem Republiki Litewskiej zrzeszenia, fundacje, spółki pożytku publicznego, szkoły ogólnokształcące (placówki budżetowe).

Na konkurs napłynęło 47 wniosków, które ogółem opiewały na 325 tys. euro. Dla porównania w roku 2016 organizacje pozarządowe w 26 wnioskach prosiły o ponad 165 tys. euro wsparcia.

W ramach częściowego finansowania z budżetu państwa przyznano 70 tys. euro na 32 projekty. W 2016 roku przeznaczono 40 tys. euro na 21 projekt.

W celu aktywizowania dialogu międzykulturowego szkół Wileńszczyzny i innych regionów Litwy, priorytetem konkursu była promocja współpracy międzykulturowej i dialogu. Do tego priorytetu wnioski zgłosiło 12 gimnazjów (między innymi Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie i in.), których projekty obejmą 28 szkół oraz 5 organizacji pozarządowych, w których projektach wezmą udział 54 szkoły. Na ten cel ogółem przeznaczono 44 600 euro.

Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach otrzymało 1000 euro wsparcia na szkolne upamiętnienie 30-lecia zespołu „Solczanka”. 1500 euro przyznano zespołowi „Rudomianka” na organizację VI Festiwalu Czastuszek i Piosenek Humorystycznych.

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy otrzyma wsparcie w wysokości 2600 euro na organizację międzynarodowej konferencji naukowej „Oświata i nauka mniejszości narodowych w Europie: wczoraj i dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczne, polityczne, prawne i historyczne).

Republikańskiemu Stowarzyszeniu Literatów Polskich Litwy przyznano dotację w wysokości 500 euro na organizację festiwalu poezji „Światowe dni poezji w Wilnie 2017”.

Polskiemu Studiu Teatralnemu przypadnie 2 tys. euro na organizację czterodniowego festiwalu „Idy teatralne 2017”.

Fundacja Radia Znad Wilii otrzymała 5 tys. euro na promocję kultury mniejszości narodowych.

PODCASTY I GALERIE