Turgiele-Mejszagoła. Pielgrzymka śladami ks. prałata J. Obrembskiego

W dniach 7-9 czerwca samorząd rejonu wileńskiego zaprasza na I pieszą pielgrzymkę śladami księdza prałata Józefa Obrembskiego z Turgiel do Mejszagoły. Pielgrzymka jest częścią całego cyklu imprez zatytułowanych "Wiosna z księdzem Józefem Obrembskim", który rozpoczął się 19 marca.

Turgiele-Mejszagoła. Pielgrzymka śladami ks. prałata J. Obrembskiego

W szkołach rejonu wileńskiego odbyły się już wystawy prac plastycznych i zdjęć, konkursy, przedstawienia literacko-muzyczne. Pielgrzymka będzie uwieńczeniem cyklu. Z Turgiel wyruszy nieprzypadkowo. Jak mówi mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, z tą parafią ks. prałat J. Obrembski był związany od początku swojej posługi kapłańskiej.

Maria Reksc

Motto pielgrzymki „Tylko Bóg uzasadnia sens życia” jest hasłem znalezionym w notatkach ks. prałata. Zwieńczeniem cyklu imprez poświęconych ks. Obrembskiemu będzie otwarcie muzeum i odsłonięcie pomnika.

,,W maju oficjalnie przeniesiemy Izbę Pamięci (obecnie Izba Pamięci znajduje się w Szkole Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole – przyp. red.) do pałacyku, w którym będzie Muzeum. Pomnik zostanie ustawiony w taki sposób, że prałat będzie patrzył w stronę kościoła i pałacyku, jak to miał w zwyczaju. Będzie po prostu zapraszał wiernych do siebie” – powiedziała portalowi zw.lt Józefa Markiewicz, kierownik Izby Pamięci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego).

Uroczyste otwarcie Muzeum oraz odsłonięcie pomnika odbędzie się 9 czerwca w Mejszagole.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej