68. rocznica zakończenia II wojny światowej. Związek Polaków na Litwie złożył kwiaty w Ponarach

Dziś (8 maja), w 68. rocznicę zakończenia II wojny światowej, przedstawiciele Związku Polaków na Litwie (ZPL) złożyli kwiaty pod krzyżem w Ponarach, który upamiętnia Polaków, zamordowanych tam w czasie wojny.

zw.lt
68. rocznica  zakończenia II wojny światowej. Związek Polaków na Litwie złożył kwiaty w Ponarach

Podczas II wojny światowej las w Ponarach pod Wilnem był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaborującej z Niemcami policji litewskiej. Niemcy, wspomagani przez ochotnicze oddziały litewskie, wymordowali tu ok. 100 tys. ludzi. Wśród nich około 60-70 tys. Żydów, ok. 20 tysięcy Polaków – inteligencji wileńskiej, żołnierzy AK, a także Romów, Rosjan i Litwinów.

Miejsce kaźni w Ponarach do 1985 r. pozostawało w całkowitym zaniedbaniu. Następnie teren ten został uporządkowany przez władze, jednakże napis na tablicy informacyjnej głosił, że pomordowani zostali tu obywatele sowieccy.

W 1990 roku, w centralnym miejscu zagłady, społeczność żydowska ustanowiła pomnik w kształcie Gwiazdy Dawida. Polacy natomiast, w pobliżu przebiegającego toru kolejowego, ustawili krzyż i pamiątkową tablicę upamiętniające męczeńską śmierć Polaków.

PODCASTY I GALERIE