634 lata temu Wilno otrzymało prawo magdeburskie

Dziś (22 marca) przypada 634. rocznica przyznania dla Wilna prawa magdeburskiego.

vilnius.lt
634 lata temu Wilno otrzymało prawo magdeburskie

Fot. Joanna Bożerodska

Świat dowiedział się o Wilnie z listów księcia Giedymina, w których pierwsza wzmianka o stolicy pojawiła się 25 stycznia 1323 roku. Prawo magdeburskie nadano miastu po 64 latach – 22 marca 1387 roku.

Pierwsza wzmianka o Wilnie w listach Giedymina stała się swojego rodzaju wnioskiem, że miasto jest gotowe przyjąć prawo magdeburskie. Wilno zaakceptowało zachodnią kulturę miasta, przez którą zachodnie prawo dotarło do Litwy, Białorusi i Ukrainy. Wilno szybko stało się przykładem dla innych europejskich miast – wtedy, podobnie jak dzisiaj, fascynowało go współistnienie wolnych ludzi.

Otrzymanie prawa magdeburskiego stało się wzorem dla innych miast Litwy i WKL: Kowna, Brześcia, Orszy.

„Nasze miasto, zrodzone w duchu wolności, jest nadal gotowe do obrony demokracji oraz do pomocy każdemu, kto jest prześladowany przez niedemokratyczne reżimy lub ich przywódców. Wszystko to stanowi doskonałą podstawę do godnego powitania nadchodzących urodzin miasta i daje jeszcze więcej inspiracji do tworzenia wspaniałej przyszłości”- powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

PODCASTY I GALERIE