60. rocznica śmierci Jana Obsta – założyciela muzeum Mickiewicza w Wilnie

Dzisiaj (9 marca) przypada 60. rocznica śmierci Jana Konrada Obsta – załozyciela Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie przy zaułku Bernardyńskim.

60. rocznica śmierci Jana Obsta – założyciela muzeum Mickiewicza w Wilnie

Fot. vilnius-tourism.lt

Jan Konrad Obst – historyk, redaktor i wydawca był m.in. założycielem istniejącego do dziś muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, przy zaułku Bernardyńskim. W międzywojennym Wilnie wydał około 20 książek, napisał ponad tysiąc artykułów. Był jednym z najbardziej aktywnych popularyzatorów historii ziemi wileńskiej.

Jan Obst to jeden z nielicznych przedstawicieli przedwojennej inteligencji wileńskiej, który nie opuścił miasta w ramach repatriacji. Zmarł w skrajnej nędzy. Został pochowany w Rubnie nieopodal Mościszek.

Przez długie lata na mogile Obsta, a także na mogiłach spoczywających obok jego matki i żony stały drewniane krzyże. Następnie społeczność lokalna spróchniałe drewniane krzyże zamieniła na żeliwne, a przed sześciu laty z inicjatywy lokalnego koła Związku Polaków na Litwie stanęły tu pomniki.

Uroczystości z okazji 60. rocznicy śmierci Jana Konrada Obsta zaplanowana sa na przyszły piatek. Współorganizatorem uroczystości jest Szkoła Podstawowa w Mościszkach, która od pięciu lat ubiega sie o nadanie jej imienia Jana Obsta.

PODCASTY I GALERIE