Pomóżmy uzbierać środki potrzebne do zakończenia remontu kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu

30 kilometrów od Wilna położona jest miejscowość - Podbrzezie, a w niej piękny neogotycki kościół z czerwonej cegły pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Kościół jest w złym stanie, aby przetrwał, potrzebny jest remont, na wykonanie którego brakuje, niestety, jeszcze 120 tys. EUR.

zw.lt

Parafia ta co niedzielę, w święta, jak i w dni powszednie zbiera setki wiernych, oprócz tego kościół podbrzeski jest zdecydowanie takim centrum, w okół którego tętni życie kulturowe i religijne tej północno-zachodniej części Wileńszczyzny. W 2030 roku kościół będzie obchodził 100-lecie konsekracji.

W listopadzie ubiegłego roku parafia postanowiła rozpocząć renowację fasady kościoła.

Po zbadaniu fachowcy stwierdzili, że wieże kościoła są w bardzo złym stanie i prace remontowe oszacowano na sumę 250 tys. EUR. Dzięki hojności parafian i ludzi dobrej woli udało się zebrać około 130 tys. EUR, co stanowi trochę ponad połowę sumy. Dlatego już w tym roku w kwietniu rozpoczęły się prace remontowe niszczejącej fasady kościoła. Dla zakończenia renowacji brakuje jeszcze około 120 tys. EUR, dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w uzbieraniu środków potrzebnych do zakończenia remontu! Każdy z nas – mniejszą lub większą ofiarą może przyczynić się do tego, by piękny neogotycki kościół przetrwał kolejnych 100 i więcej lat!

Wesprzeć projekt można za pomocą przelewu bankowego:

Przelew bankowy
Odbiorca: Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapija
Įm. k. 191302372
Sąskaita LT02 7044 0600 0500 0897
AB SEB bankas

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej