Debata upamiętniająca 160. rocznicę Powstania Styczniowego przeciwko carskiej Rosji

Ambasada RP i Instytut Polski w Wilnie zapraszają na debatę, upamiętniającą 160. rocznicę Powstania Styczniowego przeciwko carskiej Rosji, która odbędzie się 24 stycznia 2023 r. w Pałacu Władców.

zw.lt
Debata upamiętniająca 160. rocznicę Powstania Styczniowego przeciwko carskiej Rosji

W dyskusji przedstawicieli z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy sięgniemy do historii, patrząc w przyszłość. Powstanie było solidarnym zrywem czterech kultur w jedności, w obronie wolności, dla przywrócenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Współcześnie miejsca pamięci o powstańcach w czterech krajach, przypominają nam o represjach rosyjskich, jakże aktualnych. Historia wspólnej walki umacnia w obliczu aktualnych zagrożeń. Czego uczy nas powstanie, represje, wspólna oręż? Jak Rosjanie wykorzystali powstanie propagandowo? Jak bardzo wspólni bohaterowie kształtują naszą regionalną tożsamość suwerennych krajów?

17:00 – 17:40 Oficjalne przemówienia

  1. Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
  2. Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska
  3. Wiceminister Spraw Zagranicznych Litwy Mantas Adomėnas
  4. Ambasador Ukrainy na Litwie Petro Beszta (TBC)
  5. Odczytanie listu od liderki demokratycznej Białorusi S. Cichanouskiej

Uroczystość uświetni międzynarodowy chór męski „UNIA”.

17:40 – 18:40 Dyskusja

Cztery Narody o powstaniu: wspólny opór, represje, wnioski dla XXI wieku

Moderatorzy: dr Andrzej Pukszto, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie oraz prof. dr hab. Hubert Laszkiewicz, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (SEW UW).

Prelegenci:

  1. PL – Prof. Bohdan Cywiński, polski historyk, działacz społeczny
  2. LT – Prof. dr hab. Tamara Bairašauskaitė, Instytut Historii Litwy
  3. BY – Prof. dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, SEW UW
  4. UA – Prof. dr hab. Iryna Matiash, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, SEW UW

18:40 – 19:00 Q&A

Uroczystość odbędzie się w jęz. polskim i litewskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski.

RSVP do 23 stycznia na adres mailowy [email protected].

PODCASTY I GALERIE