52 tys. euro na mniejszości narodowe

52 tysięcy euro Ministerstwo Kultury przyznało na realizację projektów mniejszości narodowych. W sumie resort kultury otrzymał 143 wnioski o finansowanie, wsparcie finansowe zostało przyznane na realizację 57 projektów.

BNS
52 tys. euro na mniejszości narodowe

Fot. Małgorzata Kozicz

Na konkurs były zgłaszane projekty, skierowane na promocję kultury mniejszości narodowych na Litwie, zachęcanie do aktywności dzieci i młodzieży mniejszości narodowych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, działalność szkółek niedzielnych mniejszości narodowych, pielęgnowanie tolerancji i zachęcanie do walki z rasizmem i dyskryminacją na tle narodowościowym, także integracji mniejszości romskiej.

Na przygotowanie koncertu jubileuszowego z okazji 60-lecia działalności Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia” przeznaczono 2 tys. euro. Również 2 tys. euro przypadną Polskiemu Studiu Teatralnemu w Wilnie na organizację festiwalu Idy Teatralne.

PODCASTY I GALERIE