50 dni aresztu za rozbicie tablicy pamiątkowej generała Vėtry

Wileński Sąd Dzielnicowy wydał postanowienie, zgodnie z którym Stanislovas Tomas zostanie zatrzymany w areszcie na 50 za publiczne rozbicie tablicy pamiątkowej Jonasa Noreiki – generała Vėtry.

zw.lt
50 dni aresztu za rozbicie tablicy pamiątkowej generała Vėtry

Rozbita tablica upamiętniająca Jonasa Noreikę – generała Vėtrę Fot. BNS/Valdas Kopūstas

Sąd uznał także, że Tomas ma wyrównać straty finansowe w wysokości ponad 2 tys. euro, które poniósł Samorząd miasta Wilna. Sprawa była rozpoznawana w trybie przyspieszonym. Oskarżony nie był obecny podczas ogłaszania wyroku.

Stanislovas Tomas, a w rzeczywistości Stanisław Czechowicz z Solecznik, rozbił na początku kwietnia publicznie tablicę pamiątkową Jonasa Noreiki – generała Vėtry. Prokuratorzy żądają, by mężczyzna zapłacił 30 tys. euro grzywny.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie artykułu 284 Kodeksu Karnego. Czyn ten jest karany robotami publicznymi albo grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności do 2 lat.

Krytycy tablicy upamiętniającej Vėtrę twierdzili, że powinna ona zostać usunięta ze względu na to, że Jonas Noreika, będąc naczelnikiem Okręgu Szawelskiego, miał podpisywać zarządzenia dotyczące założenia getta żydowskiego i likwidacji ich mienia.

Obrońcy podkreślali zasługi Noreiki dla podziemia antysowieckiego, zaznaczali, że później w okresie wojny on sam prowadził aktywną działalność antynazistowską.

Jonas Noreika został aresztowany w marcu 1946 roku, a rok później rozstrzelany przez okupacyjne władze sowieckie.

Litewska Wspólnota Żydów, która domagała się zdjęcia tablicy upamiętniającej Noreikę, potępiła akt wandalizmu. „Tego typu zachowania nie zmieniają istoty sprawy, która się wiąże z uznaniem prawdy historcznej i zapewnieniem godnego upamiętnienia ofiar Holokaustu” – napisano w oświadczeniu wspólnoty.

PODCASTY I GALERIE