380. rocznica parafii w Koleśnikach

Jadąc drogą Ejszyszki - Orany już z daleka widać kościół w Koleśnikach. Wysoka, masywna, nieotynkowana świątynia z czerwonej cegły została zbudowana 101 lat temu, ale jej początki sięgają XVII wieku.

salcininkai.lt
380. rocznica parafii w Koleśnikach

Wszystko zaczęło się w 1643 roku, kiedy właściciel ziemski Samuel Kuncewicz zbudował w Kolesnikach pierwszą kaplicę. Od tego czasu minęło 380 lat, dlatego koleśnicka parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, której proboszczem jest ks. Tadas Švedavičius, postanowiła upamiętnić to ważne dla wspólnoty wiernych wydarzenie. Przy okazji upamiętniono również inną datę – 320 lat temu w Koleśnikach powstał pierwszy kościół.

15 lipca na uroczystej mszy świętej zebrali się parafianie oraz przybyli goście. Życzenia z okazji tej pięknej daty złożył wspólnocie wiernych wicemer rejonu solecznickiego Waldemar Śliżewski. Wraz z proboszczem Tadasem Švedavičiusem za wiernych modlił się ks. Rusłan Wilkiel – dziekan dekanatu solecznickiego oraz misjonarz – ojciec Zdzisław Duma.

Duchowni, modląc się za koleśnicką wspólnotę wiernych, podkreślało kult Matki Boskiej, której wstawiennictwo zawsze chroni tych, którzy kroczą Bożą drogą. W swoim kazaniu o. Zdzisław Duma podkreślił także związek ojca Pio z Maryją Panną, która pomagała mu odnaleźć siłę poprzez różaniec.

Po nabożeństwie uroczystość przeniosła się na dziedziniec kościoła.

Organizację święta wsparł Samorząd Rejonu Solecznickiego, Centrum Kultury w Solecznikach oraz starostwo w Koleśnikach.

Na początku imprezy gospodarze Tomasz i Skaitė przypomnieli historię parafii Kaleśniki i wydarzenia, które zadecydowały o losach miejscowego kościoła.

Organizatorzy imprezy zadbali nie tylko o uroczystą Mszę świętą, ale też o świetny nastrój. Maluchy mogły poskakać na ogromnej trampolinie, a ich rodzice i dziadkowie mogli posłuchać koncertu. Na scenie w Koleśnikach wystąpiła Sejneńska Kapela Kresowa (Polska), Patrycja Miliun, grupa „Art of Music”, Edwin, Aliukas Evaldas i sesutė Silvija, a na koniec – ukraińska artystka Aurika Rotaru.

PODCASTY I GALERIE