350-lecie Kalwarii Wileńskiej. Dzień Wspólnot Polskich

Kalwaria Wileńska obchodzi 350-lecie. W sobotę (8 czerwca), w ramach uroczystości Zesłania Ducha Świętego, odbył się Dzień Wspólnot Polskich.

zw.lt
350-lecie Kalwarii Wileńskiej. Dzień Wspólnot Polskich

Fot. Roman Niedźwiecki

Polski dzień rozpoczął się drogą krzyżową. O godz. 13 na łące przed kościołem została odprawiona msza święta. Później odbył się świąteczny koncert oraz wspólna Agapa.

Kalwaria Wileńska została poświęcona 9 czerwca 1669 roku w czasie uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W tym roku, podobnie jak przed 350 laty, Zesłanie Ducha Świętego przypada 9 czerwca.

Rozkwit ruchu pątniczego do Kalwarii Wileńskiej nastąpił w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W 1941 roku władze komunistyczne zabroniły odprawiania drogi krzyżowej i znacjonalizowały dom parafialny, dawny budynek klasztoru dominikańskiego, zaś w 1963 roku wysadzono w powietrze prawie wszystkie kaplice. Tylko cztery – znajdujące się najbliżej kościoła – ocalały.

Fot. Roman Niedźwiecki

Dzięki staraniom wiernych, którzy uparcie zaznaczali i porządkowali miejsca kaplic oraz nie przerywali, wbrew zakazom, tradycji pielgrzymowania do nich, udało się to miejsce ocalić. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, władze miasta zezwoliły na odbudowę Kalwarii. W 2002 roku z prywatnych środków ukończono odbudowę drogi krzyżowej i kardynał Audrys Juozas Baczkis w dniu Zesłania Ducha Świętego poświęcił nowe kaplice.

Zgodnie z tradycją pielgrzymowanie do Kalwarii Wileńskiej rozpoczyna się 3 maja, w święto Znalezienia Krzyża, a kończy się 14 września – w święto Podwyższenia Krzyża. Tysiące wiernych przybywają tu w okresie święta Zesłania Ducha Świętego. Pojedyncze osoby, nieduże grupy przez okrągły rok przemierzają ścieżki drogi krzyżowej. Kalwarię Wileńską odwiedzają pielgrzymi z całej Litwy, a także Polski, Białorusi czy Łotwy. 

PODCASTY I GALERIE