30 tysięcy osób czeka na mieszkania socjalne

O mieszkanie socjalne w kraju ubiega się ponad 30 tys. osób. Najdłuższa lista oczekujących na mieszkanie jest w Wilnie. Na lokum socjalne w stolicy czeka blisko 7 tys. osób , w regionie wileńskim 8,5 tys. Dzisiaj na przydział mieszkania socjalnego czeka się 10, 15 , a nawet 20 lat.

zw.lt
30 tysięcy osób czeka na mieszkania socjalne

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Od początku bieżącego roku obowiązuje ustawa pozwalającą samorządom na pokrycie części kosztów za wynajem mieszkań dla osób oczekujących w kolejce na mieszkanie socjalne, aby w ten sposób częściowo przyczynić się do rozstrzygnięcia problemu.

Temat podziału pieniędzy z funduszy unijnych był głównym tematem ubiegłotygodniowej narady minister opieki socjalnej i pracy z merami regionu wileńskiego.

Jak wskazał po naradzie mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, są różne podejścia w kwestii podziału tych pieniędzy i chodzi głównie o znalezienie kompromisu pomiędzy stanowiskiem ministerstwa a wypracowanym stanowiskiem Regionalnego Komitetu Rozwoju Okręgu Wileńskiego.

„Różnica dotyczy wszystkich samorządów, oprócz Wilna. Jedna metodyka pozwala otrzymać więcej pieniędzy dla miasta Wilna, inną metodykę stosujemy i zatwierdziliśmy ją na komitecie regionalnym, dlatego kompromis jest niezbędny, ale potrzebna jest jeszcze decyzja rządu i zmiana decyzji ministerstwa. Myślę, że taki kompromis znaleźliśmy” – powiedział Palewicz.

W rejonie solecznickim w kolejce na mieszkanie socjalne oczekują obecnie 163 rodziny.

„W ubiegłym roku mieliśmy takich rodzin ponad 200. To dosyć dużo, a możliwości przydzielenia takiego mieszkania i zadowolenia tych ludzi są minimalne. Dlatego pieniądze, które będą wydzielone w nowej perspektywie, są ważne – każde euro jest ważne. Jeżeli otrzymamy te pieniądze zgodnie z naszą metodyką i zgodnie z uchwałą zatwierdzoną na regionalnym komitecie, na pewno to polepszy sytuację” – dodał Zdzisław Palewicz.

W rejonie wileńskim na mieszkanie socjalne oczekuje okolo 300 rodzin. Rocznie tylko około 10 rodzin takie mieszkanie otrzymuje. Dlatego Rada Samorządu rejonu Wileńskiego na ostatnim posiedzeniu zatwierdziła tryb uzyskania rekompensaty pieniężnej za wynajęcie mieszkania osób będących w tej kolejce.

„Tryb otrzymania rekompensaty za wynajęcie mieszkań został przyjęty na ostatnim posiedzeniu rady, 20 listopada. Jest on zamieszczony na stronie internetowej samorządu. Aby uzyskać rekompensatę, należy spełnić pewne warunki: być mieszkańcem rejonu wileńskiego, być wciągniętym na listę osób oczekujących na mieszkanie socjalne. Umowa o wynajmie powinna być podpisana i zarejestrowana w centrum rejestru. Mieszkańcy rejonu interesują się, pytają o warunki, ale żadnego podania nie otrzymaliśmy. Jak rozumiem, ludzie, którzy wynajmują mieszkania, nie mają podpisanych umów, a tym bardziej nie są one zarejestrowane w Centrum Rejestru, zapewne właśnie z tego powodu nie ma chętnych” – przypuszcza Halina Budzyńska, główny specjalista Wydziału Ekonomii w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

Ustawa o mozliwości płacenia rekompensat za wynajęcie mieszkania socialnego obowiazuje od blisko roku, ale z trudem brnie w dzisiejszych realiach. Gdyż – w wielu przypadkach – najemcy nie chcą oficjalnie wynajmować mieszkania. Dlaczego? Tłumaczy wicemer Wilna Gintautas Paluckas.

„Rekompensata byłaby niemałą motywacją, są jednak dwa aspekty – ogromna szara strefa na rynku wynajmu mieszkań, którą właściciele mieszkań nie bardzo chcą opuścić, a także brak gwarancji. Najemcy obawiają się, że lokatorzy – osoby wspierane socjalnie, zniszczą ich mieszkanie, a w przypadku konfliktu ich eksmisja będzie możliwa tylko w trybie sądowym. Jeżeli zaś w rodzinie są dzieci lub osoby niepełnosprawne, eksmisja staje się bardzo skomplikowana” – mówi Paluckas.

Dlatego władze miasta planują wdrożyć nową koncepcję. Samorządowe spółki wynajmą mieszkania u właścicieli i będą gwarantem, że własność prywatna nie ucierpi, i podnajmą je osobom, którym przysługuje socjalne lokum i które będą mogły otrzymać rekompensatę.

„Obliczyliśmy, że kompensację mogłoby otrzymać około 1000 osób oczekujących w kolejce. Kompensacja jest przyznawana za metry kwadratowe – 5 euro za metr kwadratowy na osobę, z zastrzeżeniem, że na jedną osobę może przypadać nie więcej niż 8 metrów kwadratowych. Tak więc samotna matka z piątką dzieci mogłaby otrzymać około 250 euro rekompensaty” – tłumaczy Paluckas.

Wicemer Wilna popiera ideę rekompensaty za wynajem mieszkania rodzinom, które oczekują na socjalne lokum, gdyż budowa mieszkań socjalnych w najbliższym czasie nie rozstrzygnie tego problemu.

„Obecnie dobiega końca nowego domu w Nowej Wilejce, mamy nadzieję, że na początku przyszłego roku będziemy mieli 60 nowych mieszkań. Budowa jednak drogo kosztuje, trwa długo, a ludzie czekają latami. Nie jest to właściwa droga” – uważa wicemer Gintautas Paluckas.

PODCASTY I GALERIE