3 maja na Rossie: To jest świadectwo naszych demokratycznych tradycji

„Przyszliśmy tutaj, aby wspólnie uczcić narodowe święto 3 maj” - oświadczyła podczas uroczystości świątecznej przy mauzoleum marszałka na Rossie ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

zw.lt
3 maja na Rossie: To jest świadectwo naszych demokratycznych tradycji

Fot. Roman Niedźwiecki

Na obchody zorganizowane przez polską placówkę dyplomatyczną przybyli samorządowcy z rejonów wileńskiego, solecznickiego, miasta Wilna, działacze społeczni, kombatanci, harcerze, uczniowie szkół polskich oraz goście z Polski i innych krajów.

Na początku wykonany hymny Polski i Litwy. Polską pieśń narodową wykonał Chór młodzieżowy Canto z Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku z dyrygentem Marianem Szczepańskim na czele. Chór zaśpiewał też polską pieśń patriotyczną „Witaj majowo jutrzenko”.

Urszula Doroszewska/Fot. Roman Niedźwiecki

„228 lat temu nasi przodkowie Polacy i Litwini podjęli wspólne dzieło reformy Rzeczpospolitej. Uchwalono pierwszą w Europie pisaną konstytucję. W RP jest to główne święto narodowe i dzień wolny od pracy. Na Litwie znajduje się w kalendarzu uroczystości narodowych. Jesteśmy dumni, że Rzeczpospolita stworzyła tak znamienne dzieło. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jest to świadectwo naszych demokratycznych tradycji. Tego jak mocno Polska i Litwa są zakorzenione w Europie” – przypomniała zebranym ambasador.

Doroszewska zaznaczyła, że obchody na Rossie nie są przypadkowe. „Wartości trzeba bronić. Polska była w niewoli, ale pamięć o Konstytucji 3 Maja pomogła wywalczyć niepodległość i obronić ją. Dlatego składamy wieńce czcząc obrońców ojczyzny” – wytłumaczyła ambasador.

Fot. Roman Niedźwiecki

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia w roku 1791 przez Sejm Czteroletni. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcjidemokracji szlacheckiejsystemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczanszlachtyoraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski

PODCASTY I GALERIE