28 września – Dzień Wielkiego Księcia Litewskiego

Dzisiaj na Litwie obchodzony jest dzień założyciela Wilna, Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina.

zw.lt
28 września – Dzień Wielkiego Księcia Litewskiego

Fot. BNS/ Vygintas Skaraitis

Legenda głosi, że Wielki Książę Litewski Giedymin śnił sen, który zapowiedział przyszłość Wilna jako stolicy Litwy. W czasie odpoczynku, po polowaniu, Giedyminowi przyśnił się żelazny wilk wyjący na wzgórzu. Po zapytaniu Lizdejki, który wyjaśnił mu sen, Giedymin zbudował w Wilnie zamek i założył stolicę.

Imię historycznego władcy Litwy, zwanego prekursorem dyplomacji, jest dziś jednym z najpopularniejszych imion na Litwie.

Według danych zgromadzonych w Rejestrze mieszkańców, prowadzonym przez Centrum Rejestrów, obecnie nie znajdujemy imienia Giedymin wśród najpopularniejszych imion nadawanych chłopcom. Na Litwie jest 11 601 Giedyminów. W samym Wilnie jest 2 372 osoby płci męskiej, które obchodzą dzisiaj imieniny.

To prawda, że ​​choć ród Giedyminów jest nazywany przez historyków jedną z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych dynastii władców w Europie, to w nazwiskach ludności litewskiej prawie nie ma po niej śladów. Dziś na Litwie spotkalibyśmy tylko 100 mieszkańców noszących w swoim nazwisku imię Wielkiego Księcia Litewskiego, na przykład jako Gediminienė lub Gediminaitė.

V. Adamkus – honorowy obywatel stolicy

Prezydent Valdas Adamkus odbierze dzisiaj insygnia honorowego obywatela Wilna. Uroczystości odbędą się w stołecznym ratuszu. Decyzja o nadaniu tytułu została podjęta przez radę 2 lutego. Uroczystość wręczenia przełożono na koniec września, by dopasować ją do ważnej dla miasta daty – 28 września.

V. Adamkus został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Wilna za to, że jego polityka prezydencka „w dużej mierze doprowadziła do tego, że Wilno stało się bezpieczną stolicą Unii Europejskiej i państw NATO, a pod jego kierownictwem Wilno stało się widoczne na świecie jako obrońca wolności demokratycznych i praw człowieka oraz miasto promujące dialog między kulturami i cywilizacjami”. Valdas Adamkus będzie 20. honorowym obywatelem stolicy.

Na podst. BNS/ MadeinVilnius

PODCASTY I GALERIE