28. odsłona konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”

25 października już po raz 28. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wybrało i uroczyście nagrodziło najlepsze polskie szkoły na Litwie oraz pedagogów, którzy zdobyli tytuł najlepszego nauczyciela. Za zasługi dla oświaty wręczono również medale.

zw.lt
28. odsłona konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”

fot. Marian Paluszkiewicz

W uroczystościach, które stały się już tradycją, wzięła udział liczna społeczność edukacyjna polskich szkół oraz honorowi goście: przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wraz z przewodniczącym Józefem Kwiatkowskim, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, przewodniczący Związku Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski, posłowie na Sejm RL Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wraz z przedstawicielami Wydziału Oświaty, I Sekretarz-Konsul RP, Kierownik Wydziału Konsulatu Irmina Szmalec, II Sekretarz Ambasady RP Daniel Słupek, przedstawiciele Wydziałów Oświaty innych samorządów i inni honorowi goście.

Uroczystość upiększył zespól pieśni i tańca „Wilenka” z wileńskiego gimnazjum im. Władysława Syrokomli, który w tym roku obchodzi swoje 50-lecie.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu „Najlepsza szkoła, Najlepszy nauczyciel” zostały: Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowejw Białej Wace, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum w Mickunach.

Najlepszymi szkołami podstawowymi mianowano: Szkołę w Leszczyniakach w Wilnie, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Szkołę im. Czesława Miłosza w Pakienie, Szkołę Podstawową w Kiwiszkach, Szkołę Podstawową w Podborzu i Szkołę Podstawową im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach.

2 wileńskie gimnazja, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli i Liceum im. Adama Mickiewicza zostały wyróżnione.

Wśród najlepszych szkół miejskich rejonu zostało wybrane Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (dyrektor Tadeusz Grygorowicz). Już piąty rok z rzędu nominację na najlepszą szkołę wśród najlepszych placówek oświatowych rejonu wileńskiego otrzymało Gimnazjum im. Mickunach (dyrektor Małgorzata Radewicz). Dyplomy wyróżnienia otrzymały również Gimnazjum w Pogirach (II miejsce, dyrektor Jelena Suruda) oraz Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (III miejsce, dyrektor Żaneta Jankowska).

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” przyznało również wyróżnienia 2 szkołom podstawowym Samorządu Rejonu Wileńskiego: Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie (dyrektor Janina Nowicka) i Szkole Podstawowej w Kiwiszkach (dyrektor Janina Soltanovičienė).

Wyróżnieni nauczyciele:

JĘZYK POLSKI

Elwira Bielawska – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Danuta Korkus – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Jolanta Pacyno – Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Andżeła Dojlidko – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Aleksandra Bojarin – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
Alina Miłosz – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
Anna Bartoszko – Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu
Edyta Klimaszewska – Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach
Beata Kosowska – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
Beata Bogdewicziene – Gimnazjum w Trokach

JĘZYK LITEWSKI

Lina Činčiuvienė – Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie
Aurelija Varkauskaitė – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Mažena Zapolskaja – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Ieva Čereškaitė – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Loreta Skulskytė – Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Beata Martinkevič – Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach
Alina Ponamariowa – Gimnazjum w Pogirach
Lilija Jeremejeva – Gimnazjum w Rukojniach
Violeta Milevska-Burak – Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze
Juzė Voinickienė – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Danutė Mikalauskienė – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie

HISTORIA

Rasa Jachimovičienė – Gimnazjum w Rukojniach
Alina Kiriłowa – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Zyta Jurgielewicz – Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach
Czesława Baranowska – Gimnazjum im. ks. P. K. Brzostowskiego w Turgielach

MATEMATYKA

Anna Wankiewicz – Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie
Danuta Aliuk – Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
Tadeusz Grygorowicz – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Jelena Adamowicz – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
Janina Buiko – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Krystyna Wojtkiewicz – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach

ROSYJSKI

Helena Kulik – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Witalij Klimowicz – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Danuta Jermałowicz – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
Lillija Szuszkiewicz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Teresa Jasiukiewicz – Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach
Tatjana Oskirko – Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach
Alia Lebediewa – Gimnazjum w Mickunach
Stanisława Kaczanowska – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Wacława Klejewska – Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu
Anna Szumska – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach

JĘZYK ANGIELSKI

Tatjana Kalasznik – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Jolanta Nowosielska – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Bożena Gulbinowicz – Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie
Jowita Kiwariene – Gimnazjum w Pogirach
Artur Zaikowski – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
Grażyna Czereszniowaja – Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
Eleonora Maszaro – Gimnazjum im. S. Batorego w Ławaryszkach
Honorata Wołyniec – Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu (jęz. niemiecki)
Rozalija Visockienė – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Wioleta Titko – Gimnazjum w Ejszyszkach

BIOLOGIA-CHEMIA

Alicja Jankunienė – Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie
Ewa Walma – Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie
Marian Kuzborski – Gimnazjum w Trokach
Aleksandra Sinkiewicz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

INFORMATYKA-EKONOMIA

Lilia Zaricznaja – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Bożena Korwin-Piotrowska – Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie
Grażyna Gedroit – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

Ilona Pliopienė – Gimnazjum w Grygiszkach
Jołdana Wincel – Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Czesława Orłowska – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
Krystyna Radzewicz – Gimnazjum im. St. Kostki w Podbrzeziu
Grażyna Narwojsz – Gimnazjum w Mickunach
Anna Czernel – Gimnazjum w Zujunach
Jadwiga Jankun – Szkoła-Przedszkole „Źródełko” w Wilnie
Lolita Miklaszewicziute – Szkoła Początkowa na Antokolu
Beata Paszkowska – Szkoła-Przedszkole „Wilia” w Wilnie
Danuta Rodz – Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze” w Wilnie
Janina Tomaszewska – Szkoła-Przedszkole w Skojdziszkach

RÓŻNE PRZEDMIOTY

Tatiana Korzeniewska – Gimnazjum w Mickunach (geografia)
Swietłana Bogdanowa – Liceum im. A. Mickiewicza (plastyka)
Waldemar Szumski – Gimnazjum w Awiżeniach (wychowanie fizyczne)
Bożena Daniele – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznickach (choreografia)
Inesa Kondratowicz – Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu (logopedia)

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Teresa Kuftina – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (nauczanie początkowe)
Julija Vinciunienė – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (religia)
Henryka Muczinis – Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej (fizyka)
Beata Kamińska – Szkoła Łazdinai w Wilnie (nauczanie początkowe)
Jadwiga Stankiewicz – Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach (nauczanie początkowe)
Alina Savanevičienė – Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie (jęz. polski)
Czesława Błażewicz – Szkoła Podstawowa w Szumsku (jęz. polski)
Alina Czerniawska – Szkoła Podstawowa im. św. F. Kowalskiej w Rzeszy (matematyka)
Renata Romeiko – Szkoła podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi
Jadwiga Mikielewicz – Szkoła Podstawowa w Eitminiszkach
Helena Burakiewicz – Szkoła podstawowa w Podborzu (nauczanie początkowe)
Elvyra Laurikaitienė –Szkoła Podstawowa im A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (nauczanie początkowe)

PODCASTY I GALERIE