27. rok kadencji: Kwiatkowski ponownie wybrany na prezesa Macierzy Szkolnej

Józef Kwiatkowski ponownie został prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna". Z 218 delegatów 2 głosowało przeciwko i 2 wstrzymało się od głosu. 78-letni Kwiatkowski sprawuje swoje funkcje nieprzerwanie od 26 lat, w wyborach był jedynym kandydatem.

zw.lt
27. rok kadencji: Kwiatkowski ponownie wybrany na prezesa Macierzy Szkolnej

Fot. Roman Niedźwiecki

„Serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie na nową kadencję. Przyjmuję to jako obowiązek dalszej pracy i myślę, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć wiele. Chciałbym zwrócić się do wszystkich tu obecnych, lecz przede wszystkim do prezesów lokalnych szkół Macierzy Szkolnej, do polonistów, by nadal z jeszcze większą aktywnością brali udział we wszystkich imprezach. Dyrektor, administracja może zmusić do pracy, napisać rozkaz, naganę, pochwalić. Natomiast na prezesie szkolnego koła spoczywa odpowiedzialność, by konsolidować całą społeczność szkolną. Często skuteczny jest nie tyle rozkaz, ile rozmowa w zespole, poza administracją” – zauważył Józef Kwiatkowski.

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Macierzy Szkolnej była okazją do podsumowania poprzednich czterech lat działalności. W szczegółowym sprawozdaniu Józef Kwiatkowski przedstawił zrealizowane projekty, opowiedział o stronie finansowej działalności Macierzy, wskazał tendencje i liczby dotyczące szkolnictwa polskiego – między innymi statystyki dotyczące liczby uczniów, wieku i kwalifikacji nauczycieli, wyników egzaminów i inne. Prezes przypomniał protesty i strajki społeczności polskiej w związku z reorganizacją sieci szkół polskich oraz o krokach podjętych przez tę organizację w kontaktach z decydentami.

„Nie mogę się zgodzić z poszczególnymi stwierdzeniami, że poziom wiedzy z języka polskiego i z matematyki naszych uczniów jest zatrważająco niski. Uważam, że mija się to z prawdą i bardzo często jest wodą na młyn nieprzyjaciół szkolnictwa polskiego, którzy w każdy sposób próbują dyskredytować potrzebę nauczania dzieci w języku ojczystym. Fakty są zgoła odmienne. Egzamin maturalny z języka polskiego zdaje 99 procent maturzystów. Absolutna większość maturzystów przystępuje do egzaminów państwowych z różnych przedmiotów (średnio 2,62 egzaminy państwowe na każdego maturzystę)” – wymieniał Józef Kwiatkowski. O dobrych wynikach polskich uczniów w skali całej Litwy jego zdaniem świadczy nie tylko ranking Macierzy Szkolnej „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”, lecz także zestawienia czasopism „Veidas” i „Reitingai”.

Według Józefa Kwiatkowskiego w ostatnich latach w sferze oświaty nastąpiły pewne zmiany: nastąpiła konsolidacja społeczeństwa, wrosła aktywność rodziców i społeczności lokalnych, rozszerzyła się sieć polskich przedszkoli i grup przedszkolnych przy szkołach, dzięki finansowaniu udało się wzmocnić bazę techiczną szkół. Prezes odnotował także, że udało się zachować silną kadrę nauczycielską, zapewnić ciągłość procesu nauczania w duchu tradycji narodowych i kultury ojczystej, udana akredytacja szkół zapewniła perspektywy ich dalszego rozwoju.

„Stoimy jednak przed kolejnymi wyzwaniami. Na pierwszy plan staje przede wszystkim poprawa jakości nauczania, w oparciu o szerokie zastosowanie najnowszych technologii, powszechne ich wykorzystanie. Dalsza stanowczość w walce o słuszne prawa, o zachowanie i rozwój nauczania w języku ojczystym wszystkich przedmiotów. Na zmianę dykryminujących zapisów Ustawy o oświacie, konieczność powrotu języka ojczystego na listę przedmiotów obowiązkowych na maturze. Proszę się nie zdziwić, że niektóre postulaty się powtarzają. W moim pojęciu muszą się one powtarzać, dopóki istnieją. Tylko stanowczość, tylko ofiarność może zmienić niektóre z tych zapisów” – przekonywał Kwiatkowski.

Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Tomaszewski gratulował Macierzy Szkolnej kolejnego etapu działalności.

„Problemy w polskim szkolnictwie istnieją tak długo, jak istnieje to szkolnictwo. Wspólnymi siłami udaje się jednak tym trudnościom sprostać i rozstrzygać problemy. Chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom szkół polskich na Litwie, których mamy prawie 2,5 tysiąca. To jest ogromna armia patriotów, którzy naszą polskość przekazują innym pokoleniom. Chciałbym podziękować prezesowi Józefowi Kwiatkowskiemu za jego tytaniczną pracę. Można go porównać do premiera Tadeusza Mazowieckiego, o którym mówiono kiedyś „siła spokoju”. Właśnie ta siła spokoju promieniuje od pana Józefa, który prowadzi Macierz bardzo spokojnie, ale bardzo pryncypialnie i precyzyjnie” – mówił Tomaszewski.

Prezes AWPL podkreślił, że dla społeczności polskiej rzeczą kluczową jest zachowanie siatki szkół. Jego zdaniem, rodzicom zależy, aby dziecko skończyło naukę w tej placówce, gdzie ją rozpoczęło, natomiast konkurencja między szkołami jest rzeczą normalną.

„Szkoła polska jest wielką wartością samą w sobie. To bardzo rodzinna atmosfera, to wspólnota szkolna szeroko rozumiania – nauczyciele, uczniowie, personel techniczny, ale też rodzice, dziadkowie, cała wspólnota osiedla czy miejscowości. To niepowtarzalne imprezy – któż ma takie piękne studniówki czy bale maturalne, jak szkoła polska? To jest wielka wartość, którą nie zawsze doceniamy, raczej wolimy, czasami poprzez określone media, samobiczować się, że jest źle, jest źle, jest źle, a bardzo mało mówimy o tym, co jest dobrze. Na pewno zawsze może być lepiej i będzie lepiej, ale też musimy mówić o tym, co udało nam się osiągnąć. To ogromna sprawa, szkoła polska jest fenomenem nie tylko na Litwie, ale też na świecie” – zaznaczył Waldemar Tomaszewski.

Rzeczywiście podczas konferencji sprawozdawczo-wyborczej nie rozmawiano o problemach ani o pomysłach na dalszy rozwój czy zmiany w szkolnictwie polskim na Litwie – większość formalnych decyzji przyjęto jednogłośnie. Była to jednak okazja do podziękowań i słów uznania za dotychczasową pracę.

„Dobre wyniki to przede wszystkim efekt ciężkiej pracy nauczycieli, dyrektorów, Macierzy Szkolnej, także polityków, którzy wsparli starania o akredytację” – powiedział konsul generalny RP na Litwie Marcin Zieniewicz, dziękując za dotychczasową współpracę. Przypomniał, że państwo polskie za pośrednictwem konsulatu wspiera wiele inicjatyw na rzecz oświaty na Wileńszczyźnie.

„Bardzo ważne, że są to projekty, które dotyczą szerokiej sfery działalności pedagogicznej. Szkoła polska powinna stać przede wszystkim dobrym językiem polskim, ale staramy się wspierać również inne projekty, żeby szkoły polskie stały także dobrym wyposażeniem do innych przedmiotów” – podkreślił Zieniewicz.

Podczas konferencji delegaci przyjęli uchwały dotyczące funkcjonowania szkół polskich na Litwie oraz ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego, apele do rodziców, nauczycieli i wychowawców o znaczeniu nauki w języku ojczystym i konieczności utrwalania poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży polskiej na Litwie.

PODCASTY I GALERIE