27. Ekumeniczna pielgrzymka Białystok-Grodno-Wilno dotarła do Ostrej Bramy

Ponad 400 osób z całej Polski oraz 100 osób z Grodna wzięło udział w 27. Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymce, która dotarła dzisiaj do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa „Mocni w Duchu”. Najmłodszy pielgrzym ma 7 lat, a najstarszy 84. Pątnikom towarzyszyło w drodze 14 kapłanów, 7 kleryków i 6 sióstr zakonnych. Dwa etapy pielgrzymki prowadziły przez Polskę, cztery dni pielgrzymi szli przez Białoruś i trzy przez Litwę. Tradycją ubiegłych lat, pątnicy nawiedzali wszystkie kościoły i cerkwie znajdujące się na szlaku ich pielgrzymowania. W Wilnie uroczystą Mszę św. dla pielgrzymów odprawił bp Tadeusz Wojda. Oficjalne zakończenie pielgrzymki odbędzie się jutro w Katedrze Wileńskiej. Podczas mszy św odbyły się zaślubiny pary, która zaręczyła się podczas ubiegłorocznej pielgrzymki.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej