25 tabletów w darze uczniom rejonu wileńskiego

Już od kilku lat delegacja zaprzyjaźnionej gminy Olecko na czele z burmistrzem Wacławem Olszewskim przywozi dary na Wileńszczyznę. W roku bieżącym dotarły paczki z artykułami spożywczymi, słodyczami dla najmłodszych, tablety oraz duży telewizor LCD.

vrsa.lt
25 tabletów w darze uczniom rejonu wileńskiego

25 uczniów szkół rejonu wileńskiego otrzyma na Gwiazdkę nowe tablety – dar od przyjaciół z gminy Olecko. Wydział Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego rozdysponował tablety po jednym dla każdego gimnazjum, szkół średnich oraz szkołom podstawowym, których wychowankowie wykazują dobre wyniki.

Intencją jest obdarowanie tabletami uczniów, których rodziny mają mniejsze możliwości finansowe, by dzieci miały większą motywację do nauki. Artykuły spożywcze, ufundowane przez Prezesa Zarządu spółki z o.o. TESCO Polska Pana Ryszarda Tomaszewskiego, powędrują wraz z telewizorem do świetlicy „Kropla Nieba”, mieszczącej się w Rudominie.

PODCASTY I GALERIE