25 –lecie polskiej sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców

Każdy jubileusz skłania do refleksji i wspomnień nad dorobkiem minionych lat, oświadczyła Janina Gieczewska podczas obchodów z okazji 25-lecia powstania polskiej sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców, które odbyło się wczoraj w Domu Kultury Polskiej.

Antoni Radczenko
25 –lecie polskiej sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Św. Ducha. Po mszy sybiracy złożyli kwiaty obok pomnika Krzyża Sybiraków w Kalwarii Wileńskiej. Później obchody przeniosły się do Domu Kultury Polskiej. „Na fali odrodzenia narodowego i dążenia Litwinów do odzyskania niepodległości, przed 25 laty powstawały różne związki, stowarzyszenia, zrzeszenia i organizacje społeczne. W tym roku wiele z nich obchodzi swoje jubileusze. Polska sekcja Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców nie jest wyjątkiem. Data jej założenia przepada na 6 października 1989 roku” – zwróciła się do zebranych Janina Gieczewska, prezes polskiej sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców.

Gieczewska przypomniała zebranym, że bodźcem do powstania polskiej organizacji zrzeszającej zesłańców i więźniów politycznych był cykl artykułów w „Czerwonym Sztandarze” – „Kronika pamięci. Wileńskie ślady na drogach cierpień”, którą prowadził Jerzy Surwiło. Jednym z pierwszych, którzy opowiedzieli swoją syberyjską historię był Romuald Gieczewski, późniejszy wieloletni prezes polskiej sekcji.

W trakcie obchodów Janina Gieczewska została odznaczona przez prezesa polskiego Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia Złotą Odznaką Honorową za Zasługi. Jest to najważniejsze odznaczenie nadawane przez Związek Sybiraków.

Na obchody przybyli liczni goście z kraju i zza granicy. Polskich polityków na Litwie reprezentowali Michał Mackiewicz oraz Józef Kwiatkowski. Natomiast Polskie Studio Teatralne w Wilnie przyszykowało specjalny program poetycko-muzyczny.

PODCASTY I GALERIE