25-lecie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dzisiaj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się inauguracja roku akademickiego Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Litwie oraz prezentacja książki ,,Duch Wileński" - wspomnienia najbardziej aktywnych słuchaczy oraz cała historia uczelni, najważniejsze wydarzenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku na świecie. To już piąta pozycja kroniki, która ciągle jest prowadzona. Ponadto jubileusz uświetniły zespoły -  ,,Tęcza" pod kierownictwem Lucji Dubickiej, który wykonał piosenki patriotyczne, lokalne wileńskie i zespół ,,Kabarecik" ze skeczami.

zw.lt
25-lecie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Fot. Joanna Bożerodskaa

Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie kończy 25. rok działalności. Powstał w 1994/95 roku, gdy na Litwie tego typu instytucji nie było w ogóle. Ideą  była praca skierowana dla dobra seniorów. Obecnie Uniwersytet liczy blisko 70 słuchaczy, którzy są aktywni, biorą  udział w wycieczkach edukacyjnych – najstarszy jest w wieku 92 lat, a najmłodsi mają 53 lata. 

Fot. Joanna Bożerodskaa

Jak mówi profesor, dr. Ryszard Jan Kuźmo, rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie, wykłady prowadzą znani profesorowie z Litwy, Polski, USA, Anglii i innych krajów. Większość wykładów jest poświęcona gerontologii oraz medycynie. Są też wykłady z historii, sztuki, architektury, literatury, filozofii, elektroniki, informatyki, prawa, psychologii, pedagogiki, a także organizowane są spacery z kijkami nordic walking, gimnastyka w klubie sportowym, wycieczki edukacyjne po całej Litwie, a także Polsce. 

PODCASTY I GALERIE