25-lecie Klubu Weteranów Armii Krajowej. „Polska nigdy o was nie zapomniała”

W deszczowe popołudnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia działalności Klubu Weteranów Armii Krajowej. Były przemówienia, prezentacje oraz krótki koncert Jarosława Królikowskiego, podczas którego piosenkarz wykonał pieśni akowskie i patriotyczne.

Antoni Radczenko
25-lecie Klubu Weteranów Armii Krajowej. „Polska nigdy o was nie zapomniała”

„Witam bardzo gorąco kolegów i koleżanki, którzy przybyli dzisiaj na naszą uroczystość” – przywitał zebranych nowo wybrany prezes Klubu Weteranów Armii Krajowej Stanisław Poźniak. Na uroczystość przybyli członkowie klubu oraz członkowie innych zaprzyjaźnionych organizacji kombatanckich. Obecnie do klubu należy 8 zweryfikowanych kombatantów AK, na uroczystości przybyło niestety tylko 6. Zgodnie ze statutem organizacji do klubu należy też kilkanaście sympatyków.

Na uroczystość z przyczyn służbowych nie mógł przybyć ambasador RP Jarosław Czubiński, ale obecny był konsul generalny Stanisław Cygnarowski, który przeczytał list od ambasadora. „Pamiętamy tych, którzy zginęli w czasie wojny, pamiętamy o tych, którzy przeżyli i cierpieli po wojnie, pamiętamy także o tych, którzy już w wolnej Litwie walczyli o prawo do gromadzenia się i używania prawdziwej nazwy formacji, w której służyli Polsce. Polska nigdy o was nie zapomniała!” – napisał ambasador.

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku Jarosław Wołkonowski, który od samego początku działał i wspierał kombatantów, opowiedział krótką historię klubu. „Moja prezentacja dotyczy tego, co się wydarzyło w ciągu 25-lat, bo data jest znamienna. Chcieliśmy wcześniej zrobić uroczystość, ale prezes Wacław Pacyno chorował, dlatego zwlekaliśmy. Czekaliśmy, aż będzie mógł przyjść. Niestety stało się inaczej. Wacław Pacyno zmarł” – powiedział Wołkonowski.

Klub Weteranów Armii Krajowej powstał na przełomie lat 1989/90 i w latach 90 liczył około 80 kombatantów. Wtedy też wileńscy kombatanci AK zostali zweryfikowani i przyjęci do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Niestety litewskie władze na początku nie chciały zarejestrować organizacji, w nazwie której była Armia Krajowa. Dlatego w 1995 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości organizacja została zarejestrowana jako Klub Weteranów II Wojny Światowej. Mimo tego Klub nadal starał się o swoją rejestrację pod nazwą Klub Weteranów Armii Krajowej. Dopiero 11 próba rejestracji pod tą nazwą zakończyła się powodzeniem. W sierpniu 2004 roku władze Litwy zarejestrowały „Klub Weteranów Armii Krajowej”, nie godząc się na to, aby w nazwie było użyte „na Litwie”.

W tym samym roku w ośrodku prezydenckim Litwy, weterani AK oraz weterani litewskiego Korpusu Posiłkowego gen. Povilasa Plechavičiusa podpisali Akt Pojednania. Pojednanie zaowocowało wspólnymi wyjazdami do Polski m.in. na Pola Grunwaldzkie. Strona litewska mimo obietnic nie przyznała jednak wileńskim kombatantom AK zasiłków socjalnych jako uczestnikom koalicji antyhitlerowskiej – kombatanckie zasiłki wypłaca im Rzeczpospolita Polska.

Podstawową działalnością klubu jest opieka nad grobami żołnierzy AK na Wileńszczyźnie oraz promowanie pamięci historycznej na temat polskiego podziemia na Wileńszczyźnie w latach II wojny światowej.

PODCASTY I GALERIE