25 lat pracy polskich nauczycieli za granicą. Odznaczono Macierz Szkolną

W poniedziałek (23 czerwca) w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca 25 lat pracy polskich nauczycieli za granicą. Podczas spotkania dyskutowano nad rekomendacjami dla wspierania oświaty polonijnej. W trakcie uroczystości wręczono też wyróżnienia osobom zasłużonym dla kierowania nauczycieli. Odznaczono m.in. Macierz Szkolną.

men.gov.pl
25 lat pracy polskich nauczycieli za granicą. Odznaczono Macierz Szkolną

Fot. men.gov.pl

,,Jednym z zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale i parlamentu oraz organizacji pozarządowych jest krzewienie języka i kultury polskiej oraz podtrzymywanie i umacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród rodaków mieszkających poza granicami Polski. Kierowanie nauczycieli jest jednym z elementów tej polityki, skierowanym szczególnie do Polaków na Wschodzie’’ – powiedziała podczas konferencji minister edukacji narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska.

Spotkanie, w którym udział wzięła też podsekretarz stanu w MEN – Ewa Dudek, podsekretarz stanu w MSZ – Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przedstawiciele parlamentu i Kancelarii Prezydenta, zorganizował Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą (instytucja podległa MEN).

,,Nauczyciele z Polski pracują w środowiskach polskich w Armenii, Argentynie, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Ukrainie, Uzbekistanie, Turcji. W roku szkolnym 2013/2014 w 14 krajach pracowało 81 nauczycieli z Polski. Objęli oni nauczaniem ok. 9 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych’’ – przypomniała minister edukacji narodowej.

Uczestnicy spotkania podsumowali dorobek 25 lat pracy polskich nauczycieli za granicą, dyskutowali nad rekomendacjami dla wspierania oświaty polonijnej. W trakcie uroczystości wręczono też wyróżnienia osobom zasłużonym dla kierowania nauczycieli.Sebastian Nowakowski, nauczyciel ORPEG pracujący na Litwie, odebrał odznaczenie skierowane do Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna, które we wrześniu odbierze prezes organizacji, Józef Kwiatkowski.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) kieruje nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą od 2010 r., kiedy przejął to zadanie z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Do dzisiaj do pracy w 14 krajach zostało skierowanych 2681 nauczycieli. Nauczyciele wspomagają nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów wykładanych w języku polskim i każdego roku nauczają około 9 tysięcy słuchaczy: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nauczyciele kierowani do pracy za granicą, oprócz zajęć dydaktycznych, zobowiązani są do współpracy z lokalnym środowiskiem, prowadzenia kursów języka polskiego dla dorosłych, pomocy w redagowaniu artykułów do polskojęzycznej prasy, organizowania uroczystości patriotycznych i okolicznościowych dla ludności polskiego pochodzenia.

Nauczyciele powinni promować szeroko pojętą polską kulturę i pomagać w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżać obraz współczesnej Polski.

Polscy nauczyciele ORPEG są kierowani do SPPO w Wilnie od 2011 roku. Od września 2014 roku przybędzie z Polski trzech nauczycieli: polonista, historyk i nauczyciel nauczania początkowego.

PODCASTY I GALERIE