Wystawa „Papież wolności” w Wilnie

Wystawa będzie eksponowana 7 grudnia – 8 stycznia na dziedzińcu kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju w Wilnie (ul. Pergalės 34a, Nowa Wilejka).

zw.lt
Wystawa „Papież wolności” w Wilnie

Materiały prasowe

Ekspozycja prezentuje Karola Wojtyłę, jako wielkiego męża stanu, któremu Polska i kraje Europy Środkowej zawdzięczają odzyskanie swojej suwerenności. Jej celem jest także podkreślenie decydującej roli jaką odegrała Polska w procesach wolnościowych końca XX w.

To właśnie w Polsce, w 1979 r., na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie – zostały wypowiedziane pamiętne słowa Jana Pawła II, wzywające do „odnowy tej ziemi”. Zapowiadały one zmiany, które wkrótce miały nastąpić. Powstanie ruchu społecznego ,,Solidarność”, wybory w 1989 r., odzyskanie niezależności przez kraje Europy Środkowej i wreszcie obalenie muru berlińskiego.

Organizatorzy: Centrum Myśli Jana Pawła II, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie, parafia Matki Bożej Królowej Pokoju w Wilnie

PODCASTY I GALERIE