23 szkoły w polsko-litewskim projekcie Instytutu Polskiego

37 grup z 23 szkół z całej Litwy zgłosiło udział w projekcie edukacyjnym Instytutu Polskiego w Wilnie i Litewskiego Centrum Edukacji Nieformalnej, którego celem jest zgłębianie wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym Litwy i Polski.

zw.lt
23 szkoły w polsko-litewskim projekcie Instytutu Polskiego

Fot. Małgorzata Kozicz

Przez najbliższe kilka miesięcy w ramach projektu „Litwa i Polska – na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą” uczniowie będą szukali w swojej najbliższej okolicy miejsc, wydarzeń i postaci historycznych świadczących o wspólnej polsko-litewskiej historii, pokazujących udaną współpracę na przestrzeni wieków.

Uczniowie mają za zadanie stworzenia tras ścieżek edukacyjnych, które po zakończeniu projektu, będą udostępnione dla wszystkich zainteresowanych na specjalnej stronie internetowej.

Jest to już kolejny projekt edukacyjny Instytutu Polskiego w Wilnie, w którym udział biorą uczniowie szkół na Litwie z różnymi językami nauczania. W 2012 r. odbył się projekt „Czesław Miłosz – czytające szkoły”, w 2013 r. w ramach obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego placówka zainicjowała i zrealizowała ogólnolitewski projekt „Adoptujemy Zabytki Powstania Styczniowego”.

W poprzednich edycjach wzięło udział łącznie ponad 500 uczniów z 72 szkół.

PODCASTY I GALERIE