20 mln zł na rozbudowę Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Wczoraj (11 lutego) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Telewizją Polską S.A, Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Fundacją Pomocy Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”.

zw.lt
20 mln zł na rozbudowę Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Fot. Adam Guz/KPRM

„Rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie ma charakter strategiczny. Rozwijanie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą jest jednym z głównych priorytetów działań rządu, w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.” – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz Stanu w MSZ podczas ceremonii podpisywania porozumienia. Zadanie to będzie polegało na zapewnieniu trwałego wsparcia naszych Rodaków na Litwie poprzez zwiększenie oferty działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej dla tej społeczności. W efekcie znacznie rozszerzy się potencjał dla prowadzenia tej działalności, zwłaszcza w zakresie dostępności polskich programów telewizyjnych dedykowanych Polakom na Litwie za pośrednictwem TVP Wilno.

Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, nazwał posiedzenie „dobrym i owocnym spotkaniem”. „To niezwykle ważne miejsce, które pozwoli na lepsze funkcjonowanie TVP Wilno oraz da szansę na podtrzymanie i rozwój środowiska Polaków na Wileńszczyźnie” – podkreślił Dziedziczak we wpisie na Facebooku.

Polityk podziękował również za obecność Członkom Rady Programowej TVP Polonia, a także przedstawicielom polskich mediów na Litwie, którzy, jak dodał, „swoim codziennym zaangażowaniem służą Rodakom”.

Ukończenie rozbudowy wraz z wykończeniem i wyposażeniem nowego budynku (sali widowiskowej, części hotelowej, kawiarnianej) oraz wyposażenie studia telewizyjnego TVP Wilno zaplanowane zostało do końca 2022 r. Zadanie to w 2021 roku będzie realizowane ze środków rezerwy ogólnej budżetu Państwa w wysokości 20 milionów złotych. Koszt całkowity, z uwzględnieniem odbiorów w roku 2023 szacowany jest na łącznie 48,025 mln zł.

Na podstawie: gov.pl

PODCASTY I GALERIE