20. Maj nad Wilią. „Zrobić krok do przodu”

Tradycyjnym złożeniem kwiatów przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Wilnie rozpoczęły się w poniedziałek (20 maja) jubileuszowe, XX Międzynarodowe Spotkania "Maj nad Wilią", które potrwają do czwartku.

zw.lt
20. Maj nad Wilią. „Zrobić krok do przodu”

Fot. Ewelina Mokrzecka

W spotkaniach poetyckich, tematem przewodnim których w tym roku jest 150 rocznica powstania styczniowego, bierze udział około 50 twórców – Polacy z Litwy, Polski, Białorusi, Łotwy, Belgii, Niemiec, Francji, USA i Libanu. Wśród nich są nie tylko poeci i pisarze, ale też ludzie filmu, teatru.

„Tym razem wiele czasu poświęcimy historii. Na temat powstania styczniowego będą dyskutowani podczas konferencji naukowcy z Litwy, Polski. Przypomnimy dzieła literatury i sztuki inspirowane powstaniem. Zostanie ogłoszony konkurs literacki dla młodzieży w Polsce i na Litwie oraz wśród Polonii pt. „Powstanie Styczniowe a postawy obywatelskie dzisiaj”” – powiedział pomysłodawca i organizator spotkań „Maj nad Wilią”, poeta i redaktor pisma „Znad Wilii” Romuald Mieczkowski.

W ramach tegorocznych spotkań poetyckich tradycyjnie odbędzie się spotkanie z literatami litewskimi w Związku Pisarzy Litwy, odbędzie się Majówka Poetycka w Borejkowszczyźnie – w miejscowości odległej od Wilna o 20 km – w XIX-wiecznym dworku wileńskiego poety Władysława Syrokomli, a także Biesiada Poetów, Malarzy, Muzyków. W ramach Wędrówek po Wileńszczyźnie uczestnicy spotkania udadzą się do miejscowości Miedniki, które się znajdują po granicy w Białorusią, odwiedzą też Kienę, Kowalczuki, Szumsk.

Jak odnotowuje Romuald Mieczkowski, tegoroczny „Maj na Wilią” jest również okazją do podsumowań dotychczasowych 20 spotkań. Przypomina, że w sumie wzięło w spotkaniach wzięło udział około 400 twórców z zagranicy reprezentujących 23 kraje i tysiące wilnian. Festiwalowi towarzyszyły konferencje, plenery malarskie i koncerty. Trasy wypraw literackich prowadziły przez dziesiątki miejscowości Wileńszczyzny oraz miast na Litwie.

„”Maj na Wilią”” zawsze służył promocji literatury i sztuki, był działaniem na rzecz zintegrowania miejscowych literatów, służył nawiązaniu kontaktów współpracy ze środowiskami twórczymi w Polsce, w innych krajach. Na pokłosie festiwalu składają się dziesiątki książek, w tym przekładów” – mówi Mieczkowski.

Nowością tegorocznych spotkań jest to, że odbędą się one w dwóch edycja: w Wilnie i w Warszawie – we wrześnie w Pałacu Wilanowski.

Romuald Mieczkowski

PODCASTY I GALERIE