Wilno i Wileńszczyzna
delfi.lt

Inspekcja podatkowa ponownie odwiedzi bazar Gariūnai

Wileńska Okręgowa Inspekcja Podatkowa zapowiada, że kontrolerzy niedługo będą wizytowali park handlowy Gariūnai i inne stołeczne targowiska.

,,Celem inicjatywy jest przede wszystkim zachęcanie sprzedawców do przejrzystej i legalnej działalności” – napisano w oświadczeniu inspekcji.

Wizyty będą miały charakter konsultacyjny, a inspektorzy nie będą skorzy do karania sprzedawców. Jednak po niedostosowaniu się do wskazówek kontrolerów można się spodziewać grzywny lub ponownej kontroli.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!