156 tys. euro na projekty mniejszości narodowych

Departament Mniejszości Narodowych ogłosił listę organizacji oraz instytucji mniejszości narodowych, które w tym roku otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa. Na liście znalazły się również polskie organizacje na Litwie. W tym ZPL i Macierz Szkolna.

zw.lt
156 tys. euro na projekty mniejszości narodowych

Fot. Joanna Bożerodska

Na projekty dotyczące rozwoju i zachowania kultury poszczególnych mniejszości narodowych Departament ogółem przeznaczy w tym roku 166 tys. euro.

ZPL i Macierz Szkolna

Oddział Związku Polaków w Trokach otrzymał dofinansowanie na dwa projekty – festiwal „Dźwięcz Polska Pieśni” (2000 euro) i koncert „Droga do Betlejem” (2000 euro). Oddział trocki otrzymał też dofinansowanie 1000 euro na pismo o kulturze mniejszości narodowych. Związek Polaków w Kiejdanach również otrzymał dofinansowanie na dwa projekty – szkoła niedzielna (600 euro) oraz Festiwal Kultury Polskiej „Znad Issy” (800 euro). Finansowanie w wysokości 1000 euro otrzymał oddział ZPL w Jawniunach. Państwo dofinansuje również dwa projekty oddziału ZPL w Wisaginii – festiwal kultury ludowej (1000 euro), szkoła niedzielna (400 euro). Oddział ZPL w Szyłokarczmie otrzymał dofinansowanie w wysokości 800 euro.

Macierz Szkolna również startowała w konkursie i otrzymała finansowanie na festiwal teatrów szkolnych (800 euro) oraz na konkurs-dyktando „Najlepszy z języka litewskiego” (1500 euro).

Zespoły Ludowe

Dofinansowanie z budżetu państwa otrzymały również polskie zespoły ludowe na Wileńszczyźnie. Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” otrzymał wsparcie w wysokości 1000 euro. Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Zgoda” – 1000 euro, a Chór „Zgoda” – 800 euro. Na koncert jubileuszowy z okazji 45-lecia zespół „Wilenka” otrzymał 1400 euro. Zespół Rudomianka otrzymała finansowanie w wysokości 1000 euro.

Polskie Studio Teatralne na seminarium teatralne otrzymało 1000 euro, a na festiwal teatralny 1200.

Organizacji kulturowe i społeczne

Dofinansowanie otrzymały również inne kulturowe i społeczne organizacje na Litwie. Dom Kultury Polskiej otrzyma dofinansowanie na trzy projekty – Salon Poezji DKP (1000 euro), plener artystyczny „Nowa Forma” (2000 euro), program mniejszości narodowych „Kalejdoskop” podczas Nocy Kultury (1500 euro). Organizacja pozarządowa „Vilnvarsa” na podróż edukacyjną do Polski otrzymała 5500 euro. Związek Pisarzy Polskich na Litwie otrzymał 800 euro – 400 euro na koncert „Wiosno, ach to ty” oraz na Dni Poezji – 400 euro. Polski Klub Dyskusyjny na cykl dyskusji otrzymał 1200 euro. Fundacja Radia „Znad Wilii” otrzymała dofinansowanie na dwa projekty w wysokości 3500 euro.

Departament dofinasował również działalność lokalnych wspólnot mieszkańców w rejonach wileńskim i solecznickim.

Tu można zapoznać się z listą organizacji.

oraz tutaj.

PODCASTY I GALERIE