Do 15 maja złóż wniosek o stypendium Senatu RP!

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza nabór wniosków stypendialnych dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018. Nabór będzie trwał od 11 kwietnia do 15 maja 2018 r.

zw.lt
Do 15 maja złóż wniosek o stypendium Senatu RP!

Fot. Joanna Bożerodska

Każdy student aplikujący o stypendium zobowiązany jest do przesłania do FPPnW dokumentów wymienionych w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3 i 4. Nadmieniamy , iż poświadczony raport potwierdzający co najmniej 15 godzin aktywności na rzecz środowiska polonijnego jest dokumentem obowiązkowym. Wnioski stypendialne przesłane bez tego dokumentu nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski stypendialne, wraz z wymaganą dokumentacją, należy przesłać na adres e-mail: [email protected] w postaci jednego pliku PDF o objętości nie większej niż 50 MB, zaś ich oryginały pocztą na adres siedziby Fundacji.

Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu stypendialnego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Lista osób, które otrzymają stypendia w semestrze wiosennym 2017/2018 zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji do 15.06.2018 r.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z p. Dorotą Guz: e-mail: [email protected]; lub [email protected]; telefon: +48 226285557 wew.118.

Program stypendialny jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

PODCASTY I GALERIE