12 września beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej

Około 7 tysięcy osób będzie mogło uczestniczyć w beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystości odbędą się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

zw.lt
12 września beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej

Kardynał Stefan WyszyńskiFot: Narodowe Archiwum Cyfrowe

3,5 tysiąca osób zgromadzi się w świątyni dolnej i górnej oraz drugie tyle na zewnątrz. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego uroczystości, biskup Rafał Markowski wymienił głównych celebransów mszy świętej beatyfikacyjnej.

„Przewodniczyć jej będzie legat papieski kardynał Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, któremu towarzyszyć będą jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski, kardynał Dominik Duka z Pragi, kardynał Kazimierz Nycz i kardynał Stanisław Dziwisz“ – zaznaczył.

Koncelebrować mszę będzie około 600 księży z Polski, 80 polskich biskupów i 45 hierarchów z zagranicy. Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski zaznaczył, że w związku z pandemią uroczystość ma mieć charakter przede wszystkim medialny.

„Aby umożliwić włączenie się wiernych, za pośrednictwem mediów, prosiliśmy biskupów, aby zawieszono msze święte w parafiach o godzinie 12.00 i 13.00 tak, aby, jak najwięcej osób mogło w tym wydarzeniu duchowo-medialnym łączyć się z nami w domu, lub w miejscach, gdzie będzie telemost“ – zaznaczał.

Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”, partner w organizacji beatyfikacji poinformował, że na razie zaplanowano 15 wielkich monitorów na telemost, ale ich ostateczna liczba będzie znana na kilka dni przed uroczystością.

Msza święta beatyfikacyjna pod przewodnictwem kardynała Marcello Semeraro, zrozpocznie się 12 września o godzinie 12.00 czasu polskiego (13.00 czasu litewskiego).

Kardynał Stefan Wyszyński na spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II. Fot. Andrzej Kossobudzki Orłowski /PAP

Stefan Wyszyński przyszedł na świat 3 sierpnia 1901 roku we wsi Zuzela (diecezja łomżyńska). Uczył się w szkole podstawowej w Andrzejewie, następnie w warszawskim gimnazjum oraz Prywatnej Siedmioklasowej Szkole Handlowej Męskiej w Łomży.

W latach 1917-1920 uczęszczał do włocławskiego liceum im. Piusa X, które było Niższym Seminarium Duchownym. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, po którego ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 3 sierpnia 1924 roku.

Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał doktorat z nauk społecznych i prawa kanonicznego. Podczas II Wojny światowej apostołował w ukryciu w różnych stronach Polskim, m.in. potajemnie głosząc rekolekcje i dni skupienia dla różnych środowisk.

Dnia 4 marca 1946 roku został mianowany przez papieża Piusa XIII ordynariuszem lubelskim. Sakrę biskupią z rąk kard. Augusta Hlonda przyjął 12 maja 1946 roku na Jasnej Górze. Na swoje hasło biskupie wybrał słowa: Soli Deo (Bogu samemu).

Dnia 16 listopada 1948 roku został mianowany metropolitą gnieźnieńsko-warszawskim i Prymasem Polski. Posługę prymasowską rozpoczął w niezmiernie ciężkich warunkach nie tylko ze względu na skutki zniszczeń wojennych, ale również na ateistyczny system totalitarny.

Papież Pius XII powołał go do kolegium kardynalskiego na konsystorzu w dniu 12 stycznia 1953 roku, ale władze państwowe nie zezwoliły mu wówczas na wyjazd do Rzymu.

Został aresztowany 26 września 1953 roku i ponad trzy lata spędził w różnych miejscach odosobnienia. Po wyjściu na wolność z nowym zapałem podjął prymasowską służbę, m.in. przygotowując Kościół i naród do obchodów tysiąclecia chrztu Polski.

Z ważniejszych wydarzeń związanych z jego prymasostwem warto wspomnieć o udziale we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II, akcie całkowitego oddania narodu w macierzyńską niewolę Bogurodzicy za wolność Kościoła w Polsce i na świecie (3 maja 1966), akcie oddania ludzkości Matce Kościoła w imię milenijnych zobowiązań narodu (5 września 1971), beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolbego w 1971 roku, pierwszą pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, niezłomne stawanie w obronie praw człowieka podczas konfliktów społecznych w kraju.

Zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. 

Zapisał się w pamięci potomnych jako Prymas Tysiąclecia, niedościgniony czciciel Maryi, ojciec narodu, wybitny mąż stanu o wielkim autorytecie moralnym.

Matka Elzbieta Róża Czacka. Fot. info.wiara.pl

Róża Czacka urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi (obecnie Ukraina). Była szóstym z siedmiorga dzieci Zofii z domu Ledóchowskiej i Feliksa Czackiego.

Od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem, mimo licznych operacji, całkowicie traci go w wieku 22 lat. Młoda, wykształcona, religijna dziewczyna rozpoczyna życie „po niewidomemu”. Uczy się alfabetu Braille’a, zapoznaje z najnowszymi osiągnięciami nauki o niewidomych, dużo podróżuje po Europie (m.in. do Francji, Austrii, Szwajcarii). W 1911 roku zakłada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.
Staraniem nowej instytucji powstają w Warszawie: ochronka, szkoła powszechna, warsztaty, biblioteka brajlowska oraz tzw. patronat, obejmujący na terenie miasta dorosłych niewidomych i ich rodziny.

W 1917 roku Róża Czacka przyjmuje habit franciszkański i składa śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka.

W maju 1918 roku wraca do Warszawy jako siostra Elżbieta.

W 1922 roku, dzięki otrzymanej darowiźnie kilku mórg ziemi w Laskach, Matka Elżbieta rozpoczyna budowę zakładu dla niewidomych. To tutaj stopniowo zostają przeniesione placówki dla niewidomych dzieci – szkoła i warsztaty; powstaje dom macierzysty Zgromadzenia.

Do wybuchu II wojny światowej, Laski kierowane przez Matkę Czacką stają się nowoczesną placówką dającą niewidomym wychowankom wykształcenie podstawowe i zawodowe, pozwalające na samodzielne i niezależne finansowo życie, przywracające im ludzką godność.

W 1950 roku rozpoczyna się trwająca do śmierci choroba Róży Czackiej. Przekazuje kierownictwo swojej następczyni. Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach. Została pochowana na cmentarzu, który znajduje się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.

Na podst. pr24.pl, laski.edu.pl, Stefan Wyszyński | Życiorys, Biografia, Ciekawostki, Cytaty – Zyciorysy.info

PODCASTY I GALERIE