12. edycja Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych

Wyniki tegorocznej rekrutacji do Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych Kancelarii Sejmu RP skierowanego m.in. do młodych obywateli Litwy zostaną zaprezentowane w piątek, poinformowała Ambasada RP w Wilnie. W spotkaniu wezmą udział członkowie delegacji Kancelarii Sejmu RP.

zw.lt
12. edycja Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych

Fot. Archiwum

Skład delegacji Kancelarii Sejmu RP: Poseł Tadeusz Aziewicz – przewodniczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej, Pan Michał Talago-Sławoj – Dyrektor Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu RP, Pani Katarzyna Żebrowska – specjalista Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu RP.

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych, organizowany w Kancelarii Sejmu we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim pod patronatem Marszałka Sejmu od 2007 r. jest wzorowany na międzynarodowym programie praktyk parlamentarnych Niemieckiego Bundestagu i uczelni berlińskich. Do chwili obecnej odbyło się XI edycji, po dwie każdego roku i wzięło w nich udział prawie 100 stażystów z 10 państw.

Program daje możliwość młodym obywatelom innych państw czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski. Głównym jego celem jest wspieranie zainteresowania młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz życiem politycznym i publicznym Polski. Ponadto Program służy przybliżeniu stażystom kultury, tradycji i historii Polski.

Staż trwa 3 miesiące i bierze w nim udział po maksymalnie 3 obywateli z każdego z państw. Co roku odbywają się dwie trzymiesięczne edycje, w których udział biorą obywatele 10 państw (Gruzji, Korei Południowej, Litwy, Mongolii, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Włoch). Uczestnicy pod patronatem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz opieką pracownika Kancelarii Sejmu biorą udział w pracach komisji sejmowych i grup bilateralnych. W ramach ustalonego wymiaru czasu pracy zapoznają się z różnorodnymi zadaniami, aktywnie współuczestniczą w opracowywaniu opinii, formułowaniu przemówień, artykułów, listów i innych wypowiedzi, przygotowywaniu posiedzeń i spotkań. Przewidziana jest także wizyta w okręgu wyborczym posła-patrona.

Uczestnicy Programu otrzymują ze środków Kancelarii Sejmu kieszonkowe w wysokości 1800 zł miesięcznie. Ponadto otrzymują zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego, ryczałt kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie OC.

PODCASTY I GALERIE