1175 nowych miejsc w przedszkolach

W placówkach przedszkolnych Wilna pojawiło się 1175 nowych miejsc - informuje Samorząd Miasta Wilna. 493 miejsca zwolniły się, gdy część rodziców dzieci, które dostały się do przedszkoli, nie podpisała umów z placówkami. Kolejne 682 miejsca powstały po tym, gdy niektóre przedszkola zwiększyły liczbę dzieci w grupach.

zw.lt
1175 nowych miejsc w przedszkolach

„Od poniedziałku zapraszamy wilnian na nowo powstałe miejsca w przedszkolach. Prosimy wszystkich rodziców, oczekujących w kolejce, aby śledzili informację o numerze swojego dziecka w kolejce, a po otrzymaniu miejsca, o przybycie i podpisanie odpowiednich dokumentów” – powiedział zastępca mera Wilna Valdas Benkunskas.

Po otrzymaniu wiadomości SMS lub e-maila o przydzieleniu dodatkowego miejsca w przedszkolu, rodzice lub opiekunowie powinni w ciągu 10 dni podpisać umowy i załatwić inne formalności, wymagane przy rejestracji dziecka do przedszkola.

Przy podpisaniu umowy należy przedstawić: kopię świadectwa urodzenia, zaświadczenia lekarskie i zaświadczenie pracujących rodziców, potwierdzające, że w deklaracji finansowej spółki jako miejsce zamieszkania wskazane jest Wilno.

W tym roku do przedszkoli w stolicy trafiło 6,5 tys. małych wilnian.

PODCASTY I GALERIE