111. urodziny Patriarchy Wileńszczyzny

W najbliższą niedzielę, jak co roku w dniu św. Józefa, w Mejszagole obchodzone będą Józefinki.

zw.lt
111. urodziny Patriarchy Wileńszczyzny

Fot. Joanna Bożerodska

Jak zapowiadają organizatorzy, Józefinki rozpoczną się mszą św. o godz. 11 w kościele Wniebowstąpienia NMP. Hasłem tegorocznej imprezy jest ,,Czy pamiętasz?”. Goście będą mieli możliwość obejrzenia wystawy zdjęć, poświęconej ks. prałatowi, będzie można również sprawdzić swoją wiedzę o duchownym. Nie zabraknie też tradycyjnych pączków i chrustów.

19 marca to nie tylko dzień patrona śp. ks. Józefa Obrembskiego, ale również dzień jego urodzin. Patriarcha Wileńszczyzny w tym roku obchodziłby 111. urodziny.

Ks. Józef Obrembski urodził się 19 marca 1906 w Skarżynie Nowym koło Zambrowa. W 1926 rozpoczął studia w seminarium duchownym w Wilnie, kształcił się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. 12 czerwca 1932 przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w Turgielach. Od 1950 pełnił obowiązki proboszcza w Mejszagole. Mimo zakazów prowadził działalność duszpasterską: katechezę wśród dzieci, udzielał sakramentów świętych (również potajemnie), jeździł po kolędzie, odwiedzał chorych. Wielokrotnie był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy sowieckiej służby bezpieczeństwa.

Władze regionu wileńskiego nadały mu tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. W 2008 otrzymał z rąk ambasadora Janusza Skolimowskiego pierwszą na Litwie Kartę Polaka. 19 marca 2007 Szkole Średniej w Mejszagole uroczyście nadano imię ks. Józefa Obrembskiego.

Zasłużony kapłan Wileńszczyzny zmarł w wieku 105 lat, 7 czerwca 2011 r.

PODCASTY I GALERIE